Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet (omfattande minst 50% av heltid)

Urval:

Betyg 67%, högskoleprov 33%