Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b/1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet 6 a/A6 a, undantag ges för Engelska B). Samt minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid).

Urval:

Betyg 67%, högskoleprov 33%