Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet

Urval:

Betyg 67%, högskoleprov 33%