Student som håller i ljudmick och två andra studenter med ryggarna mot kameran.

Arbeta journalistiskt med viktiga och aktuella samhällsfrågor

Program

Journalistik med samhällsstudier

Som journalist bevakar du aktuella och viktiga samhällsfrågor. Det är därför viktigt med kunskaper om både samhället och journalistik. Genom programmet får du kompetens inom ett av de sex huvudområdena tillsammans med journalistiska färdigheter. Välj mellan etnologi, historia, idéhistoria, sociologi, statsvetenskap eller religionsvetenskap.

Inte dags att söka än? Fyll i din e-post på sh.se/intresse så påminner vi dig under nästa ansökningsperiod!

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt våra studenter Erik & Sharzad

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Dubbel kompetens på en arbetsmarknad som efterfrågar samhällskunskap Efter studierna har du kunskap och kompetens för att utföra journalistiskt arbete. Genom din valda inriktning har du även en styrka inom ett samhällsvetenskapligt ämne och kan med fördel arbeta journalistiskt kopplat till det ämnesområdet. Med din samhällsvetenskapliga kompetens är du även attraktiv för arbete på myndigheter och inom offentlig förvaltning. Men också på andra företag och organisationer kopplat till ditt huvudämne. Du har efter utbildningen en omfattande teoretisk och praktisk kompetens inom både traditionella och digitala medier. Du har bland annat med dig färdigheter för att utföra journalistiskt arbete inom press, radio, tv och webb. Under programmets gång har du även utvecklat en kritisk analysförmåga för samhällsbevakning och förståelse för mediernas roll i samhället. En egenskap som du har nytta av både privat och i arbetslivet. Efter programmet kan du söka att studera journalistik eller ditt huvudämne på avancerad nivå, förutsatt att du har läst C-kursen i ditt valda samhällsvetenskapliga ämne.
Journalistiska färdigheter och spetskompetens inom ett samhällsvetenskapligt område Programmet består av sex terminer. Första året på programmet läser du A- och B-kursen i ditt valda huvudämne. Genom ämnesspecifika studier introduceras du för och utvecklar kompetens inom det samhällsvetenskapliga område du har valt. Under andra året på programmet läser du A- och B-kursen i journalistik. Under det tredje och sista året läser du först Journalistik C, i kursen ingår ett självständigt examensarbete. Programmets sista termin är valbar. Det innebär att du antingen kan läsa en fördjupande kurser i journalistik som kan innefatta en längre praktik, eller välja kurser i journalistik utomlands. Programmet innehåller flera yrkesrelaterade moment där du får möjlighet att delta på föreläsningar med yrkesverksamma journalister, fotografer och dokumentärfilmare. Vissa lärare är även yrkesverksamma journalister vid sidan av läraryrket. A-kurs i ditt valda huvudområde B-kurs i ditt valda huvudområde Journalistik A Journalistik B Journalistik C Valbar kurs Arbetssätt Programmet innebär heltidsstudier och under vissa delar av utbildningen förväntas du vara på högskolan dagligen. Den lärarledda undervisningen varierar mellan kurserna men utgörs främst av föreläsningar och seminarier. Den femte terminen (Journalistik C) innebär mindre lärarledd tid då examensarbetet genomförs självständigt. Examinationsformen skiljer sig mellan kurserna. Exempelvis examineras du genom seminarier, salstentamen, hemtentamen samt inlämningar av journalistiska arbeten. Cirka 30-40 studenter börjar programmet. Det första året läser du A och B-kursen i ditt valda huvudområde. Under andra året läser du tillsammans med resten av programstudenterna och då även tillsammans med studenter som läser programmet Journalistik och digitala medier. Ni är då en grupp om cirka 60-70 studenter som delas in i mindre grupper inför bland annat seminarier och grupparbeten.
Lär dig bevaka och rapportera om viktiga samhällsfrågor Journalistik med samhällsstudier är för dig som vill läsa journalistik och samtidigt har ett särskilt intresse av ett samhällsvetenskapligt område. Som journalist bevakar du samhället och genom detta program får du en spetskompetens inom ett samhällsvetenskapligt område. Välj mellan etnologi, historia, idéhistoria, sociologi, statsvetenskap eller religionsvetenskap. Som journalist bevakar du aktuella och viktiga samhällsfrågor. Du borde därför ha ett starkt samhällsintresse. Under programmets journalistiska delar utvecklar du bland annat ett kritiskt tänkande kring mediernas roll i samhället, utforskar medieteori och diskuterar etiska frågor kopplat till yrket. Du utvecklar praktiska kunskaper kopplat till radio, tv och webb. Samtidigt tränar du dig i journalistiska arbetsmetoder. Exempelvis genom värdering av nyheter, att vara källkritisk och söka information. Oavsett uppgifternas form är innehållet alltid samhällsnära. Utbildningens innehåll är kopplat till flera av FN’s globala mål. Vilka globala mål och samhällsfrågor innehållet är kopplat till kan skilja sig mellan inriktningarna. Genom din inriktning får du redskap för att tolka och förklara viktiga frågor inom ditt huvudämne. Det ger dig möjligheten att utföra journalistiskt arbete kopplat till de frågor du är intresserad av. Jag älskade verkligen min tid på Södertörn. Efter utbildningen har jag haft flera roliga jobb där mina studier och mitt samhällsintresse varit till stor nytta. Det viktigaste programmet gav mig var en analytisk förmåga, att kunna jobba med information och värdera den på ett kritiskt sätt. När jag kom till Stockholm kände jag ingen här, men på Södertörn träffade jag många nya vänner. Sammanhållningen var jättebra i klassrummet och människorna kändes som en spegling av samhället med folk från olika bakgrunder och kulturer. Monica Lundbom, Affärsområdeschef Westander Digital Alumn – Journalistik med samhällsstudier