Vad ingår?

Journalistiska färdigheter och spetskompetens inom ett samhällsvetenskapligt område

Programmet består av sex terminer. Första året på programmet läser du A- och B-kursen i ditt valda huvudämne. Genom ämnesspecifika studier introduceras du för och utvecklar kompetens inom det samhällsvetenskapliga område du har valt. Under andra året på programmet läser du A- och B-kursen i journalistik.

Under det tredje och sista året läser du först Journalistik C, i kursen ingår ett självständigt examensarbete. Programmets sista termin är valbar. Det innebär att du antingen kan läsa en fördjupande kurser i journalistik som kan innefatta en längre praktik, eller välja kurser i journalistik utomlands.

Programmet innehåller flera yrkesrelaterade moment där du får möjlighet att delta på föreläsningar med yrkesverksamma journalister, fotografer och dokumentärfilmare. Vissa lärare är även yrkesverksamma journalister vid sidan av läraryrket.

Termin 1

A-kurs i ditt valda huvudområde

Termin 2

B-kurs i ditt valda huvudområde

Termin 3

Journalistik A

Termin 4

Journalistik B

Termin 5

Journalistik C

Termin 6

Valbar kurs

Arbetssätt

Programmet innebär heltidsstudier och under vissa delar av utbildningen förväntas du vara på högskolan dagligen. Den lärarledda undervisningen varierar mellan kurserna men utgörs främst av föreläsningar och seminarier. Den femte terminen (Journalistik C) innebär mindre lärarledd tid då examensarbetet genomförs självständigt.

Examinationsformen skiljer sig mellan kurserna. Exempelvis examineras du genom seminarier, salstentamen, hemtentamen samt inlämningar av journalistiska arbeten.

Cirka 30-40 studenter börjar programmet. Det första året läser du A och B-kursen i ditt valda huvudområde. Under andra året läser du tillsammans med resten av programstudenterna och då även tillsammans med studenter som läser programmet Journalistik och digitala medier. Ni är då en grupp om cirka 60-70 studenter som delas in i mindre grupper inför bland annat seminarier och grupparbeten.