Varför programmet?

Lär dig bevaka och rapportera om viktiga samhällsfrågor

Journalistik med samhällsstudier är för dig som vill läsa journalistik och samtidigt har ett särskilt intresse av ett samhällsvetenskapligt område. Som journalist bevakar du samhället och genom detta program får du en spetskompetens inom ett samhällsvetenskapligt område. Välj mellan etnologi, historia, idéhistoria, sociologi, statsvetenskap eller religionsvetenskap.

Som journalist bevakar du aktuella och viktiga samhällsfrågor. Du borde därför ha ett starkt samhällsintresse. Under programmets journalistiska delar utvecklar du bland annat ett kritiskt tänkande kring mediernas roll i samhället, utforskar medieteori och diskuterar etiska frågor kopplat till yrket. Du utvecklar praktiska kunskaper kopplat till radio, tv och webb. Samtidigt tränar du dig i journalistiska arbetsmetoder. Exempelvis genom värdering av nyheter, att vara källkritisk och söka information. Oavsett uppgifternas form är innehållet alltid samhällsnära.

Utbildningens innehåll är kopplat till flera av FN’s globala mål. Vilka globala mål och samhällsfrågor innehållet är kopplat till kan skilja sig mellan inriktningarna. Genom din inriktning får du redskap för att tolka och förklara viktiga frågor inom ditt huvudämne. Det ger dig möjligheten att utföra journalistiskt arbete kopplat till de frågor du är intresserad av.

Jag älskade verkligen min tid på Södertörn. Efter utbildningen har jag haft flera roliga jobb där mina studier och mitt samhällsintresse varit till stor nytta. Det viktigaste programmet gav mig var en analytisk förmåga, att kunna jobba med information och värdera den på ett kritiskt sätt. När jag kom till Stockholm kände jag ingen här, men på Södertörn träffade jag många nya vänner. Sammanhållningen var jättebra i klassrummet och människorna kändes som en spegling av samhället med folk från olika bakgrunder och kulturer.

Monica Lundbom, Affärsområdeschef Westander Digital

Monica Lundbom, Affärsområdeschef Westander Digital

Alumn – Journalistik med samhällsstudier