Din framtid!

Dubbel kompetens på en arbetsmarknad som efterfrågar samhällskunskap

Efter studierna har du kunskap och kompetens för att utföra journalistiskt arbete. Genom din valda inriktning har du även en styrka inom ett samhällsvetenskapligt ämne och kan med fördel arbeta journalistiskt kopplat till det ämnesområdet. Med din samhällsvetenskapliga kompetens är du även attraktiv för arbete på myndigheter och inom offentlig förvaltning. Men också på andra företag och organisationer kopplat till ditt huvudämne.

Du har efter utbildningen en omfattande teoretisk och praktisk kompetens inom både traditionella och digitala medier. Du har bland annat med dig färdigheter för att utföra journalistiskt arbete inom press, radio, tv och webb. Under programmets gång har du även utvecklat en kritisk analysförmåga för samhällsbevakning och förståelse för mediernas roll i samhället. En egenskap som du har nytta av både privat och i arbetslivet.

Efter programmet kan du söka att studera journalistik eller ditt huvudämne på avancerad nivå, förutsatt att du har läst C-kursen i ditt valda samhällsvetenskapliga ämne.