180 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Journalistik med samhällsstudier, inriktning religionsvetenskap

Genom att läsa både journalistik och religionsvetenskap får du en bred kompetens i arbetslivet. Båda kunskapsområdena används för att förstå hur medier bidrar till vår omvärldsuppfattning. Du får verktyg att tolka och skildra den komplexa samhällsutvecklingen med egna fördjupade kunskaper inom religionsvetenskap.

Religion är ett viktigt och omfattande ämne som förklarar varför samhällen idag ser ut som de gör. I dagens mångkulturella samhälle är kunskap om religion högst aktuellt för att vi ska kunna förstå och samspela med varandra. Inte minst i konflikter runt om i världen där religion kan spela en central roll.

Genom studier i religionsvetenskap får du en unik kulturkompetens. Du lär dig att analysera och får en ökad förståelse för din omgivning – både för människor, samhällen och kulturer. Du får studera olika aspekter av religion, ur både ett historiskt och nutida perspektiv. Ämnet diskuteras ur ett globalt och ett lokalt perspektiv, och du får undersöka hur de två samspelar med varandra.

Ämnet tar upp olika religioner som kristendom, judendom, islam, hinduism, buddism och även andra livsåskådningar. Du får studera hur människor tolkar och utövar sin religion i praktiken. Du får också reflektera kring religion och genus och hur Sveriges religiösa landskap har förändrats genom historien. Religionsvetenskapen på Södertörns högskola ger dig även möjlighet att fördjupa dig inom områden som du är särskilt intresserad av.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap