Bibliotekets databaser

Hitta bibliotekets databaslista och få hjälp att logga in för att komma åt databaser.

Om du är student eller personal på Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola kommer du åt databaser både hemifrån och på plats på campus. Alla andra är välkomna till biblioteket för att söka på plats.

Läs mer om hur du loggar in i databaser.

Få tips om att söka i databaser i vår sökguide.