Bibliotekets databaser

Hitta bibliotekets databaslista och få hjälp att logga in för att komma åt databaser.

Om du är student eller personal på Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola kommer du åt databaser både hemifrån och på plats på campus. Alla andra är välkomna till biblioteket för att söka på plats.

Behöver du hjälp? Titta in på våra sidor om att logga in:

SH: Åtkomst till databaser och andra e-resurser.

RKH: Åtkomst till databaser och andra e-resurser.

Få tips om att söka i databaser i vår sökguide.