Personer som letar böcker i bibliotekets hyllor

Sökguide

Som student behöver du söka efter vetenskapliga texter i flera olika sammanhang, inte minst då du skriver uppsats. I denna sökguide får du praktiska tips om hur du kommer igång med sökningen och användbara råd längs vägen.

Hitta direkt

Komma igång

Här kan du som är student på Södertörns högskola (SH) eller Röda Korsets Högskola (RKH) läsa mer om hur du kan förbereda din sökning, arbeta kreativt med sökord samt kombinera olika sökmetoder.

Börja gärna med att försöka ringa in vad för slags material du behöver hitta. Är det framförallt vetenskapliga texter du söker eller kan även annan litteratur vara intressant? Räcker det med texter på svenska eller krävs det att du även tar del av internationell forskning? Fundera även på hur mycket material som behövs –räcker ett fåtal texter eller krävs en mer omfattande kartläggning? Här bör instruktionerna till uppsatsen eller uppgiften vara till hjälp. 

Vid en större undersökning, till exempel i samband med uppsatsskrivande, är det viktigt att förbereda sig på att informationssökning är en process som tar tid. Var även beredd på att du kanske inte hittar litteratur om exakt det ämne du själv tänker undersöka. Att behöva läsa texter på engelska är också bra att ställa in sig på - bara en mycket liten del av den vetenskapliga litteraturen finns på svenska.

Vilka ord du söker på är nyckeln till en ett bra sökresultat. Ett kreativt och effektivt sätt att komma igång är att göra en tankekarta med sökord:

 • Formulera din frågeställning eller ämne i en mening.
 • Identifiera ett par nyckelord som ringar in frågan eller ämnet.
 • Hitta synonymer och liknande begrepp – tänk både brett och mer specifikt.
 • Översätt orden till engelska eller andra relevanta språk.
 • Gruppera de ord som hänger ihop.

Visa gärna tankekartan för lärare och kurskamrater och få fler tips på sökord. Prova att söka på orden i olika kombinationer och samla på dig nya sökord från texter du hittar. Fyll på och stryk ord från tankekartan allteftersom.

Ett annat sätt att hitta sökord är via databasens egen ämnesordlista, en så kallad "thesaurus". Där får du veta vilka ämnesord som används just i den databasen.

Vid sökning i till exempel PubMed och CINAHL är ämnesordlistan MeSH (Medical Subject Headings) användbar. Gå till sidan Svensk MeSH från Karolinska Institutets Bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Många studenter börjar sin sökning med att göra en så kallad kedjesökning. Du utgår då från källförteckningen i till exempel en bok eller artikel för att hitta nästa intressanta text. Referenserna leder dig alltså vidare, som en kedja.

Du kan även göra en mer systematisk sökning med nyckelord. Du söker då mer förutsättningslöst och provar systematiskt olika ord och kombinationer i relevanta databaser och sökverktyg.

Ett alternativ är att söka direkt i en vetenskaplig tidskrift som finns elektroniskt tillgänglig. Sök fram tidskriften i bibliotekets sökverktyg SöderScholar och klicka dig vidare till tidskriftens hemsida. Här kan du browsa igenom tidigare nummer eller söka på sökord i sökrutan för själva tidskriften.

Att söka på citeringar är en annan metod. Om du till exempel söker fram en vetenskaplig artikel i sökverktyget Google Scholar kan du klicka på "Citerat av" för att få fram andra texter som hänvisat till artikeln.

Databaser och sökverktyg

Ofta behöver du prova flera olika databaser och sökverktyg innan du börjar hitta relevanta vetenskapliga texter. Här får du en kort introduktion till att söka efter vetenskapliga texter via SöderScholar, Google Scholar, Libris, SwePub och bibliotekets ämnesdatabaser.

I bibliotekets eget sökverktyg, SöderScholar Länk till annan webbplats. finner du en mängd texter: alla våra tryckta och elektroniska böcker samt majoriteten av de artiklar och tidskrifter vi prenumererar på. För att hitta vetenskapliga texter kan du till exempel avgränsa träfflistan till ”Artiklar ur vetenskapligt granskade publikationer” eller ”Doktorsavhandling”.

En stor del av innehållet i SöderScholar finns i fulltext. För att nå fulltexter och få fler sökträffar, logga in med ditt SH-konto eller RKH-konto.

Genom att ta bort inställningen "Bibliotekets tryckta och elektroniska samlingar" i SöderScholar kan du utöka din sökning till att omfatta material som vi inte har direkt tillgång till. SöderScholar fungerar då som ett omfattande söktjänst för akademiskt material som till exempel Google Scholar.

Google Scholar är en omfattande söktjänst med inriktning på att hitta akademiskt material på nätet. Här får du träff på artiklar, studentuppsatser, böcker, avhandlingar, rapporter och mycket mer. Det saknas dock möjlighet att avgränsa träfflistan efter publikationstyp så det krävs mer egen granskning för att avgöra om en text är vetenskaplig eller inte.

Google Scholar är en fri resurs med en del material i fulltext. Genom att logga in med ditt SH-konto eller RKH-konto, får du även tillgång till bibliotekets material i fulltext. Gå till Databaser för att logga in i Google Scholar Länk till annan webbplats..

Libris är Sveriges nationella katalog med uppgifter om framförallt böcker på svenska högskole- och universitetsbibliotek, forskningsbibliotek och ett fåtal folkbibliotek. Här finns det möjlighet att bland annat avgränsa till ”Avhandlingar”.

Libris är en fri resurs med visst material i fulltext. Annars kan du se vilka bibliotek som har tillgång till materialet. Gå till Libris via Databaser Länk till annan webbplats..

I SwePub kan du söka bland forskningspublikationer och andra texter som publicerats vid ett fyrtiotal svenska lärosäten och myndigheter, inklusive SH och RKH. Det finns bland annat möjlighet att avgränsa efter typ av publikation och innehåll, till exempel refereegranskat material.

SwePub är en fri resurs. Visst material kan du läsa direkt i fulltext. Gå till SwePub via Databaser Länk till annan webbplats..

Om du vill komplettera eller fördjupa ditt sökande kan du använda någon av våra många ämnesdatabaser. De innehåller framförallt vetenskapligt material och har många bra möjligheter till avgränsningar, till exempel peer reviewed artiklar. Här är några exempel på bibliotekets databaser inom olika ämnen:

 • CINAHL - Omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och medicin.
 • ERIC- Pedagogik, utbildning och lärande.
 • Gender Studies Database - Genusvetenskap.
 • PsycINFO - Psykologi, beteendevetenskap och närliggande områden.

För att nå dessa databaser behöver du gå till Databaser Länk till annan webbplats.. Välj önskad resurs och logga in med SH-konto eller RKH-konto. Endast en liten del av artiklarna finns i fulltext direkt i databasen. Annars, klicka dig vidare till fulltexten via en annan resurs eller sök fram den i SöderScholar. Läs mer om att logga in i databaser.

Sökteknik

Får du för många eller för få träffar? Genom att utveckla din sökteknik kan du göra mer effektiva sökningar efter vetenskapliga texter. Läs mer om frassökning, trunkering, booleska operatorer och hur du avgränsar träfflistan.

För att få färre och mer relevanta träffar är frassökning en bra teknik. Sätt citattecken runt frasen du söker efter, till exempel "psykisk hälsa". Då får du träffar där ordet psykisk kommer direkt före ordet hälsa. I annat fall får du träffar på dokument där båda orden förekommer, men inte nödvändigtvis i relation till varandra.

Genom att använda ett trunkeringstecken, ofta en asterisk *, kan du få träff på flera variationer av ett ord samtidigt. Till exempel ger terror* träff på orden: terror, terrorister, terrorism och så vidare. Ibland kan trunkering även användas inuti eller före ett ord.

Med hjälp av booleska operatorer som AND/OR/NOT kan du i många databaser och sökverktyg styra din sökning ytterligare:

 • Historia AND Sverige – båda orden måste finnas med. (Men AND behöver vanligtvis inte skrivas ut, det sker automatiskt).
 • Dagis OR förskola – något av orden eller båda måste finnas med.
 • Genus NOT språkvetenskap – ordet genus måste finnas med men träffar med språkvetenskap tas bort.

Parenteser kan användas för att bestämma i vilken ordning sökningen ska utföras. Det som står inom parentes kommer då utföras först. Till exempel: Sverige AND (dagis OR förskola).

För att få ett hanterbart antal träffar behöver du oftast avgränsa träfflistan, innan eller efter att du gjort din sökning. Vanliga avgränsningar är till exempel språk, årtal och publikationstyp. Att avgränsa till bara fulltext i databasen är inte att rekommendera eftersom du då riskerar att missa många relevanta texter som kan finnas tillgängliga via biblioteket på andra sätt.

I många databaser och sökverktyg finns möjligheten att precisera din sökning genom att gå till Avancerad sökning (eller Utökad sökning). En användbar funktion är att styra var dina ord ska söka i texten, till exempel i titel, abstract eller ämnesord. Då får du färre och mer relevanta träffar än om du söker i hela texten.

Vad finns på biblioteket?

Information om alla olika typer av material som du kan nå via biblioteket hittar du på sidan Bibliotekets utbud.

Lär dig mer

För att hitta vetenskapliga artiklar och annan forskning kan det vara bra att repetera vad som kännetecknar olika typer av texter. Läs mer om vetenskapliga artiklar.

Du kan även boka tid på bibliotekets sökhandledning för att få individuell handledning av en bibliotekarie när det gäller att söka, värdera och använda information.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-04-14