Försenad bok

Här kan du läsa om vad som händer om du blir försenad med en bok.

Vi lånar automatiskt om dina kursböcker och 3-veckorslån när lånetiden går ut, så länge inget hinder finns, till exempel att boken är reserverad eller du har en skuld på mer än 100 kronor. Du får ett mejl dagen före återlämningsdatumet som berättar om lånet gick att förnya eller om du behöver lämna tillbaka. Om du inte återlämnar boken i tid får du förseningsavgift. Du kan aldrig låna om daglån och referensböcker.

Om du har obetalda förseningsavgifter på minst 100 kronor blir du spärrad från att låna, låna om samt att reservera nya böcker. Så fort du betalt förseningsavgiften tar vi bort spärren. Du är även spärrad om du har en obetald faktura.

Alla gällande förseningsavgifter och annan information du behöver finns på sidan Förseningsavgifter och fakturor.