Fältstudie - Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies är ett stipendium på 27 000 SEK som finansieras av Sveriges biståndsmyndighet, SIDA. Stipendiet ger dig som student på Södertörns högskola möjlighet att göra en fältstudie och samla material i ett utvecklingsland inför din C- eller D-uppsats.

Genom stipendieprogrammet Minor Field Studies kan du genomföra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland under 8-10 veckor. Det är en bra möjlighet för dig att fördjupa dina kunskaper inom globala utvecklingsfrågor. Fältstudien måste ske i ett Sida/UHR godkänt land och får inte göras i ett land där UD avråder från resa.

Du kan söka stipendiet om:

 • Du är inskriven på kandidat- eller masternivå vid Södertörns högskola
 • Har minst 150 högskolepoäng eller har tagit det vid planerad utresa
 • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • Har goda kunskaper i engelska och eventuellt annat arbetsspråk
 • Aldrig tidigare har fått ett MFS-stipendium.

Ansök om MFS

Alla MFS-ansökningar är individuella, vilket innebär att om ni är två som skriver uppsats tillsammans, ansöker och bedöms ni ändå individuellt. Berätta tydligt i projektbeskrivningen vem av er som ska göra vad under fältstudierna. Tänk på att uppsatsen ska skrivas på engelska.

Sök MFS genom MobilityOnlinelänk till annan webbplats

Ansökan sker i tre steg:

 1. Klicka på länken ovan. Fyll i ansökningsformuläret och skicka in.
 2. Du kommer att motta ett bekräftelsemejl med en länk. Klicka på länken och skapa inloggningsuppgifter till Mobility Online.
 3. Logga därefter in i Mobility Online och ladda upp de dokument som efterfrågas till din ansökan.

Du kan läsa mer om vad som bör ingå i en projektplan (på engelska) i boxen nedan.

 • An introductory part should explain the relevance of the proposed project in an aid/development context. This could be addressing clear material points such as malnutrition, soil erosion, gender equality, political and social participation, economic inequality etc. but could also comprise knowledge and theoretical contributions that further aid and development studies. The relevance of the project should be formulated in relation to the Global Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development
 • A research question, or a limited set of coherent questions should clearly point out the objective of the study.
 • A theoretical part should give an indication of how the empirical data should be analyzed. What will be explained and how? Naturally the theoretical part will deepen and develop during the work with the essay, maybe even change due to unexpected field data, but, the application should demonstrate that the student is familiar with present and relevant research.
 • The method part is essential as a central objective for Sida to arrange the funding is to make it possible for students to experience relevant field work. This part of the application should also include an ethical consideration and ideas about how to find, select and cooperate with local participants.
 • The text should not be more than 15 000 characters incl. empty spaces, followed by a proper reference list.

Bedömning och besked

Din ansökan kommer att bedömas utifrån projektbeskrivningens akademiska förankring, metodval och övergripande kvalitet, projektets genomförbarhet, din kapacitet att producera examensarbetet på engelska, projektets relevans för ett eller flera av de globala målen för hållbar utveckling, fältstudiens upplägg med särskild hänsyn till säkerhetsaspekter.

Obligatorisk förberedelsekurs

Om du beviljas ett MFS-stipendium måste du delta i en obligatorisk förberedelsekurs. Kursen tar bland annat upp svenskt utvecklingssamarbete och frågor som rör kulturmöten, hälsa och säkerhet. Kurserna genomförs vid Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Kursen är kostnadsfri och mat och logi ingår under kursen. Transport till kursgården betalar du själv men det får ingå i din MFS-budget.

Mer information

Här är en lista över de länder du kan söka till. länk till annan webbplatsLäs även UD:s lista över länder som det avråds från att resa tilllänk till annan webbplats.

Läs mer om Minor Field Studies på UHR:s hemsidalänk till annan webbplats

Har du frågor om MFS är du välkommen att kontakta mfs@sh.se.