Fältstudie - Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies är ett stipendium på 27 000 SEK som finansieras av Sveriges biståndsmyndighet, SIDA. Stipendiet ger dig som student på Södertörns högskola möjlighet att göra en fältstudie och samla material i ett utvecklingsland inför din C- eller D-uppsats.

Genom stipendieprogrammet Minor Field Studies kan du genomföra en mindre fältstudie i ett låg- eller medelinkomstland under 8–10 veckor (minst 56 dagar). Det är en bra möjlighet för dig att fördjupa dina kunskaper inom globala utvecklingsfrågor då fältstudien ska relatera till något av de 17 globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Fältstudien måste ske i ett Sida/UHR-godkänt land och får inte göras i ett land där UD avråder från resa.

Du kan söka stipendiet om:

 • Du är inskriven på kandidat- eller mastersnivå vid Södertörns högskola
 • Du ska genomföra examensarbete på grund- eller avancerad nivå (kandidat, magister- och mastersnivå)
 • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • Du har goda kunskaper i engelska och eventuellt annat arbetsspråk
 • Du aldrig tidigare har fått ett MFS-stipendium
 • Du aldrig har påbörjat utbildning på forskarnivå

Ansök om MFS

Under 2021 finns det tre ansökningstillfällen då du kan ansöka om ett MFS-stipendium:

 

Ansökan öppnar

Sista ansökningsdag

31/5

14/6

30/8

15/9

1/11

15/11

Länk till ansökan hittar du längre ner på sidan.

Observera att Södertörns högskola inte kommer kunna bevilja stipendier till länder som UD avråder från att resa till. Det är tyvärr inte möjligt att i förväg veta vilka reserestriktioner som kommer att hävas och vilka som kommer att ligga kvar.

Om du ansöker om MFS till ett fältstudieland som UD avråder från att resa till kan din ansökan bli preliminärt godkänd (förutsatt att den uppfyller bedömningskriterierna). På så sätt kan den snabbt godkännas om UD häver sin avrådan före det planerade utresedatumet. Därför kan det vara en god idé att skicka in din ansökan, även om det vid ansökanstillfället finns en reseavrådan.

Den 14 mars 2020 införde UD reseavrådan till alla länder. Den 14 september 2020 hävdes reseavrådan till ett flertal europeiska länder.

Följ uppdateringar om utreseavrådan till alla länder på Regeringens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Alla MFS-ansökningar är individuella, vilket innebär att om ni är två som skriver uppsats tillsammans, ansöker och bedöms ni ändå individuellt. Berätta tydligt i projektbeskrivningen vem av er som ska göra vad under fältstudierna. Tänk på att uppsatsen ska skrivas på engelska.

Sök MFS genom MobilityOnline Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan sker i tre steg:

 1. Klicka på länken ovan. Fyll i ansökningsformuläret och skicka in.
 2. Du kommer att motta ett bekräftelsemejl med en länk. Klicka på länken och skapa inloggningsuppgifter till Mobility Online.
 3. Logga därefter in i Mobility Online och ladda upp de dokument som efterfrågas till din ansökan.

Du kan läsa mer om vad som bör ingå i en projektplan (på engelska) i boxen nedan.

 • An introductory part should explain the relevance of the proposed project in an aid/development context. This could be addressing clear material points such as malnutrition, soil erosion, gender equality, political and social participation, economic inequality etc. but could also comprise knowledge and theoretical contributions that further aid and development studies. The relevance of the project should be formulated in relation to the Global Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development
 • A research question, or a limited set of coherent questions should clearly point out the objective of the study.
 • A theoretical part should give an indication of how the empirical data should be analyzed. What will be explained and how? Naturally the theoretical part will deepen and develop during the work with the essay, maybe even change due to unexpected field data, but, the application should demonstrate that the student is familiar with present and relevant research.
 • The method part is essential as a central objective for Sida to arrange the funding is to make it possible for students to experience relevant field work. This part of the application should also include an ethical consideration and ideas about how to find, select and cooperate with local participants.
 • The text should not be more than 15 000 characters incl. empty spaces, followed by a proper reference list.

Bedömning och besked

Din ansökan kommer att bedömas utifrån projektbeskrivningens akademiska förankring, metodval och övergripande kvalitet, projektets genomförbarhet, din kapacitet att producera examensarbetet på engelska, projektets relevans för ett eller flera av de globala målen för hållbar utveckling, fältstudiens upplägg med särskild hänsyn till säkerhetsaspekter.

Obligatorisk förberedelse inför utresa

Alla som beviljas MFS-stipendium måste ta del av obligatoriskt förberedelsematerial innan utresa till fältstudielandet. Förberedelserna ska öka din kunskap och förståelse när det gäller hälso- och säkerhetsrisker som kan uppstå vid fältstudien. Mer information om förberedelserna skickas till dig när du har fått besked om beviljat stipendium.

Mer information

Här är en lista över de länder du kan söka till. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs även UD:s lista över länder som det avråds från att resa till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om Minor Field Studies på UHR:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om MFS är du välkommen att kontakta mfs@sh.se.