Fältstudie - Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies är ett stipendium på 27 000 SEK som finansernas av Sveriges biståndsmyndighet, SIDA. Stipendiet ger dig som student på Södertörns högskola möjlighet att göra en fältstudie och samla material i ett utvecklingsland inför din C- eller D-uppsats.

Genom stipendieprogrammet Minor Field Studies kan du genomföra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland under 8-10 veckor. Det är en bra möjlighet för dig att fördjupa dina kunskaper inom globala utvecklingsfrågor. Fältstudien måste ske i ett Sida/UHR godkänt land och får inte göras i ett land där UD avråder från resa.

Kan du söka stipendiet?

  • Är du inskriven på kandidat- eller masternivå vid Södertörns högskola?
  • Har du minst 150 högskolepoäng eller har tagit det vid planerad utresa?
  • Är du svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige?
  • Har du goda kunskaper i engelska och eventuellt annat arbetsspråk?
  • Har du aldrig tidigare fått ett MFS-stipendium?

Svarade du JA på frågorna ovan? Grattis! Du är behörig och kan söka ett MFS-stipendium.

Kommande utlysningar

Under förutsättning att vi blir beviljade MFS-stipendier, kommer du som är student att kunna söka mellan 1-30 november 2019 för VT20 och HT20 och 1-30 april 2020 för HT20 och VT21.

Till dess kan du fundera på vilket land du vill genomföra fältstudien i. Samt fundera på en frågeställning för uppsatsen som anknyter till utvecklingsproblematiken och gärna anknyter till regioner och ämnen som är intressanta för Södertörns högskola. Tänk också på att uppsatsen ska skrivas på engelska!

Ansök om MFS

Alla MFS-ansökningar är individuella, vilket innebär att om ni är två som skriver uppsats tillsammans, ansöker och bedöms ni ändå individuellt. Berätta tydligt i projektbeskrivningen vem av er som ska göra vad under fältstudierna.

Bedömning och besked

Din ansökan kommer att bedömas utifrån projektbeskrivningens akademiska förankring, metodval och övergripande kvalitet, projektets genomförbarhet, din kapacitet att producera examensarbetet på engelska, projektets relevans för ett eller flera av de globala målen för hållbar utveckling, fältstudiens upplägg med särskild hänsyn till säkerhetsaspekter.

Du kommer få besked om tilldelade medel ungefär två veckor efter sista ansökningsdagen.

Obligatorisk förberedelsekurs

Om du beviljas ett MFS-stipendium måste du delta i en obligatorisk förberedelsekurs. Kursen tar bland annat upp svenskt utvecklingssamarbete och frågor som rör kulturmöten, hälsa och säkerhet.

Kurserna genomförs vid Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Kursen är kostnadsfri och mat och logi ingår under kursen. Transport till kursgården betalar du själv men det får ingå i din MFS-budget. Efter godkänt deltagande på kursen kommer du få ett deltagandebevis som du laddar upp i Mobility Online.

Mer information

Vill du veta var du kan göra dina fältstudier? Här är en lista över de länder du kan söka till.länk till annan webbplats Glöm inte att också titta på UD:s lista över länder som det avråds från att resa tilllänk till annan webbplats.

Läs mer om Minor Field Studies på UHR:s hemsidalänk till annan webbplats

Har du frågor om MFS är du välkommen att kontakta mfs@sh.se.