Praktisera utomlands

Skaffa dig nyttiga erfarenheter från arbetslivet genom att göra din praktik utomlands. Du får en chans att knyta kontakter, förbättra dina språkkunskaper och lära känna nya miljöer samtidigt som du bygger på meriter i ditt CV.

Som student hos oss på Södertörns högskola har du inte bara möjlighet att studera utomlands, du kan även göra din praktik i ett annat europeiskt land. Du behöver själv hitta praktikplatsen, och därefter kan du söka stipendium från Erasmus+.

Vem kan söka?

För att kunna söka samt beviljas ett Erasmus+ praktikstipendium ska du:

 • Vara registrerad och bedriva studier vid Södertörns högskola vid ansökningstillfället.
 • Studera med avsikt att ta ut en examen vid Södertörns högskola.
 • Hitta en praktikplats inom EU som är godkänd enligt Erasmus+ riktlinjer (se under Vilka länder kan jag göra praktik i? nedan).
 • Göra din praktik på heltid under 2-12 månader.
 • Få din praktik godkänd av din program- eller ämnessamordnare i ett Learning Agreement (LA). Praktiken ska vara relevant för din utbildning på Södertörns högskola. Program-/ämnessamordnaren godkänner i LA att det finns en koppling till din examen eller ditt tänkta framtida yrke.
 • Vara beredd att upprätta kontraktsdokument.
 • Ha tillräckliga språkkunskaper för att klara av arbetsuppgifterna/handledningen på praktikplatsen.
 • Genomföra ett OLS språktest online före utbytet
 • Vara försäkrad under hela praktikperioden.
 • Lämna in komplett ansökan om praktikstipendium i god tid innan praktikens start. Mer information om ansökan nedan.

Du kan få bidrag för mobilitetsperioder om sammanlagt högst 12 månader per studienivå (kandidat, master, doktorand), oberoende av antalet och typen av rörlighetsaktiviteter.

Efter praktiken kan du ansöka om att få din praktikperiod tillgodoräknad som högskolepoäng eller erkänd som fotnot i examensbeviset (med undantag för nyligen utexaminerade).

Vilka länder kan jag göra praktik i?

Du kan göra praktik i EU:s 28 medlemsländer och i Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet och Makedonien.

Du kan inte få Erasmus + stipendium om du vill göra praktik på Europeiska institutioner eller organisationer som hanterar EU-program.

Tips! På webbplatsen erasmusintern.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka bland aktuella annonser för praktikplatser på företag och organisationer i Europa. Hemsidan drivs av organisationen Erasmus Student Network (ESN).

Stipendium

Du som får din ansökan beviljad kommer att få ett Erasmus+ praktikstipendium. Storleken på stipendiet beräknas dels utifrån det exakta antalet dagar för din utlandspraktik, dels utifrån den generella kostnadsnivån i landet där du praktiserar. Tanken med stipendiet är att det ska vara ett bidrag (ej ett heltäckande stipendium) till resa, boende och andra omkostnader som uppkommer i samband med praktikperioden.

Utbetalningen av stipendiet sker i två omgångar där 70% betalas ut i början av praktikperioden och resterande 30% efter avslutad praktikperiod.

Stipendium

Land

Bidrag (i euro)

Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Norge,
Storbritannien

655 EURO per månad

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike.

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern

595 EURO per månad

*OBS! Stipendienivåerna ovan baseras på EU-kommissionen regelverk. Siffrorna i tabellen gäller för läsår 2020/2021

Din ansökan om att få göra din praktik utomlands är uppdelad i tvåsteg.

Steg 1:

Efter du har hittat en praktikplats och senast sex veckor innan praktiken påbörjas ska du skicka in följande bilagor till exchange@sh.se:

Efter du har skickat in ovanstående bilagor återkommer erasmushandläggaren till dig inom tre veckor med ett beslut.

Steg 2:

När din praktik har blivit godkänd behöver du komplettera din ansökan med:

Grattis! Du är nu redo att göra din praktik utomlands.

I slutet av/efter praktikperioden ska följande genomföras:

 • Traineeship Certificate (intyg på slutförd praktik undertecknat av praktikplatsen skickas till exchange@sh.se)
 • Erasmus Survey (elektronisk utvärdering från EU-kommissionen genomförs via länk som skickas till din e-postadress)