Praktisera utomlands

Skaffa dig nyttiga erfarenheter från arbetslivet genom att göra din praktik utomlands. Under din utlandspraktik får du chans att knyta kontakter, förbättra dina språkkunskaper, lära känna en främmande kultur och miljö samtidigt som du bygger på meriter i ditt CV.

Som student har du inte bara möjlighet att studera utomlands, utan du kan även göra din praktik i ett annat europeiskt land.

Du söker praktikplats på egen hand och praktiken ska vara relevant för din utbildning på Södertörns högskola. När du har hittat en praktikplats kan du söka Erasmusstipendium. Efter avslutad praktik kan du ansöka om att få den tillgodoräknad som högskolepoäng eller erkänd som fotnot i examensbeviset.

Vem kan söka Erasmuspraktik och få stipendium?

Du har möjlighet att söka praktik som både kandidat- och masternivå. Även doktorander kan söka praktik. För att kunna söka samt beviljas ett Erasmus+ praktikstipendium ska du:

  • Vara registrerad och bedriva studier vid Södertörns högskola vid ansökningstillfället.
  • Studera med avsikt att ta examen vid Södertörns högskola.
  • Hitta en praktikplats inom EU som är godkänd enligt Erasmus+ riktlinjer.
  • Göra din praktik på heltid under 2-12 månader.
  • Få praktiken godkänd av din program- eller ämnessamordnare i ett Learning Agreement.
  • Vara beredd att upprätta kontraktsdokument om Erasmusstipendium.
  • Ha tillräckliga språkkunskaper för att klara av arbetsuppgifterna/handledningen på praktikplatsen.
  • Genomföra ett språktest online före utbytet.

Var kan du göra praktik?

Du kan göra praktik i EU:s 28 medlemsländer samt på Island, i Liechtenstein, Norge, Turkiet och Makedonien.

Du kan inte få Erasmus+ stipendium om du vill göra praktik på europeiska institutioner eller organisationer som hanterar EU-program.

På webbplatsen erasmusintern.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka bland aktuella annonser för praktikplatser på företag och organisationer i Europa. Hemsidan drivs av organisationen Erasmus Student Network (ESN).

Stipendium

Om din ansökan om beviljas kommer du att få Erasmusstipendium. Storleken på stipendiet beräknas utifrån det exakta antalet dagarna för din utlandspraktik samt utifrån den generella kostnadsnivån i ditt praktikland. Stipendiet är ett bidrag till resa, boende och andra omkostnader som uppkommer i samband med praktikperioden men är inte tänkt att vara heltäckande.

Stipendium

Land

Bidrag per dag (i euro)

Bidrag per månad (i euro)

Grupp 1, länder med höga levnadsomkostnader:

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, (Storbritannien).

17 EURO

510 EURO

Grupp 2, länder med medelhöga levnadsomkostnader:

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike.

Grupp 3, länder med låga levnadsomkostnader:

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern.

13 EURO

400 EURO


Utbetalningen av stipendiet sker i två omgångar, där 70 procent betalas ut i början av praktikperioden och resterande 30 procent efter avslutad praktikperiod.

Ansökan om utlandspraktik är uppdelad i två steg.

Steg 1: Efter du har hittat en praktikplats och senast sex veckor innan praktiken påbörjas ska du skicka in följande bilagor till exchange@sh.se:

När din ansökan är komplett kommer en Erasmushandläggaren kontakta dig inom tre veckor med ett beslut.

Steg 2: När din praktik har blivit godkänd behöver du göra följande: