Urvalsprocess och meriterande aktiviteter för utbytesstudier

Hur konkurrerar de sökande om utbytesplatserna och vad kan du göra för att öka dina chanser att få en utbytesplats?

Urvalsprocess

Varje sökande konkurrerar om en utbytesplats med ett urvalspoäng som räknas ut av International Office efter att ansökningsomgången har stängts.

Urvalspoängen består av:

  • Antalet högskolepoäng som du har från Södertörns högskola.
  • Antalet VG-poäng som du har från Södertörns högskola dividerat med 2.
  • Antalet extrapoäng från uppdrag inom kåren, dess föreningar eller motsvarande.

Kom ihåg att endast studier som är inrapporterade i Ladok vid sista ansökningsdatum räknas in i din urvalspoäng. Om det i din utbildningsplan ingår kurser vid annat lärosäte än Södertörns högskola, måste du ladda upp ett nationellt resultatintyg från Ladok med din ansökan för att alla poängen ska registreras inför urvalet.

  • 1 års studier vid Södertörns högskola ger 60 poäng.
  • VG på kurser motsvarande 30 hp ger 15 poäng.
  • Ett intyg på från studentkåren på att du haft ett fadderuppdrag ger 7,5 extrapoäng.
  • 60 + 15 + 7,5 = totalt 82,5 urvalspoäng.

Prioritering

Studenter som söker utbytesstudier genom Södertörns högskola för första gången prioriteras i urvalet. Studenter som tidigare fått en plats genom Södertörns högskolas utbytesprogram eller avtal kommer att tilldelas en utbytesplats sist i urvalet oavsett urvalspoäng.

Vad för aktiviteter är meriterande?

Engagemanget för studentlivet och utbildningens utveckling är en vital del i arbetet för att skapa en högkvalitativ och rättssäker utbildning, ett starkt studentmedbestämmande och ett levande campus. Högskolan vill därför premiera de studenter som under studietiden innehaft positioner och uppdrag inom studentkårens arbete och bidragit till att uppnå studentkårens och högskolans visioner och mål.

Därför ges vissa studentaktiviteter vid högskolan extra poäng när du som student söker utbytesstudier. Varje student kan ges max 30 poäng under sin studieperiod.

Ansökan om meritpoäng ska ske i samband med ansökan om utbytesstudier. I intyget kan flera föreningar och uppdrag finnas med. Uppdraget måste vara fullföljt för att ges meritpoäng. En student kan inte begära meritpoäng för samma uppdrag två gånger.

Meritpoäng

Ledarskapsuppdrag | 15 poäng
Ges till studenter som har haft en ledande position som språkrör, ordförande eller chefredaktör. Även sekreterare, kassör eller liknande med större ansvar kan räknas hit beroende på uppdragets omfattning och föreningens storlek.

Aktivt engagemang | 7,5 poäng
Ges till studenter som har haft ett längre uppdrag inom förening, fadder för utbytesstudenter, studentrepresentant eller funktionär i någon av studentkårens verksamheter. Grundförutsättningen för att tilldelas meritpoäng på denna nivå är att uppdraget omfattat minst åtta timmar under en termin.

Kortare uppdrag | 3,5 poäng
Ges till studenter för engagemang och arbete utfört under en kortare period för enskilda projekt som omfattat färre än åtta timmar under en termin.

Intyg till din ansökan

För att få extra poäng måste du ha ett intyg från kåren eller din institution.

För att beställa ett intyg från kåren eller någon kårförening ska du vända dig till SöderS vice ordförande. När SöderS fått in all nödvändig information kan ett intyg hämtas ut på SöderS kansli.

Begäran om intyg
Begäran om intyg för studiefrämjande engagemang inom studentkårens verksamhetsområden görs till SöderS. Varje uppdrag som student söker om intyg och meritpoäng för kontrolleras genom ansvarig för respektive uppdrag. Beslut om tilldelade meritpoäng fattas av SöderS ordförande eller genom delegation. För att få ut meritpoäng krävs medlemskap i SöderS – Södertörns högskolas studentkår.