Urvalsprocess och meriterande aktiviteter för utbytesstudier

Hur konkurrerar de sökande om utbytesplatserna och vad kan du göra för att öka dina chanser att få en utbytesplats?

Urvalsprocess

Varje sökande konkurrerar om en utbytesplats med ett urvalspoäng som räknas ut av International Office efter att ansökningsomgången har stängts.

Urvalspoängen består av:

  • Antalet högskolepoäng som du har från Södertörns högskola.
  • Antalet VG-poäng som du har från Södertörns högskola dividerat med 2.
  • Antalet extrapoäng från uppdrag inom kåren, dess föreningar eller motsvarande.

Kom ihåg att endast studier som är inrapporterade i Ladok vid sista ansökningsdatum räknas in i din urvalspoäng. Om du är antagen till ett magister- eller masterprogram vid Södertörns högskola men har en kandidatexamen från en annan högskola får du 90 extrapoäng. (Kom ihåg att bifoga en kopia på ditt examensbevis med ansökan.)

  • 1 års studier vid Södertörns högskola ger 60 poäng.
  • VG på kurser motsvarande 30 hp ger 15 poäng.
  • Ett intyg på från studentkåren på att du haft ett fadderuppdrag ger 7,5 extrapoäng.
  • 60 + 15 + 7,5 = totalt 82,5 urvalspoäng.

Prioritering

Studenter som söker utbytesstudier genom Södertörns högskola för första gången prioriteras i urvalet. Studenter som tidigare fått en plats genom Södertörns högskolas utbytesprogram eller avtal kommer att tilldelas en utbytesplats sist i urvalet oavsett urvalspoäng.

Vad för aktiviteter är meriterande?

Studentkåren SöderS och dess föreningar har viktiga funktioner för studentlivet och engagemanget på Södertörns högskola, därför har International Office bestämt att studenter som har viktiga befattningar inom studentkåren och studentföreningarna får extrapoäng när de ansöker om utbytesstudier.

Studenter som har haft uppdrag som ambassadörer, studentrepresentanter eller motsvarande vid sin institution får också extra poäng i urvalet.

Max 30 extrapoäng från kår- och föreningsuppdrag kan räknas in i din urvalspoäng. Här kan du läsa om vilka poäng de olika uppdragen ger:

Ansvarspost (=15 poäng): Ges till dig som har haft en ledande position som språkrör, ordförande eller chefredaktör. Även sekreterare, kassör eller liknande med större ansvar kan räknas hit på ansvariges yrkande, förutsatt att föreningen är tillräckligt stor/aktiv.

Aktivt engagemang/Fadderskap (=7,5 poäng): Ges till alla som har haft en post inom föreningen (om du har varit engagerad i mer än 8 timmar per termin). Ges även till studentrepresentanter (ordinarie såväl som suppleant) och faddrar till utbytesstudenter.

Kortare uppdrag (=3,5 poäng): Engagemang utfört under en kortare period, exempelvis i form av projektledare för mindre projekt eller tentavakt. Kortare uppdrag definieras utifrån sammanlagd tid under 8 arbetstimmar.

Intyg till din ansökan

För att få extra poäng måste du ha ett intyg från kåren eller din institution.

För att beställa ett intyg från kåren eller någon kårförening ska du vända dig till SöderS vice ordförande. När SöderS fått in all nödvändig information kan ett intyg hämtas ut på SöderS kansli.