Utbytesavtal och program

Läs mer om högskolans utbytesavtal och program för utlandsstudier.

Högskolans utbytesavtal

Högskolan har cirka 370 utbytesplatser vid utländska universitet inom utbytesprogrammen Erasmus+ och Linnaeus-Palme. Vi har även enskilda avtal med specifika universitet, så kallade bilaterala avtal. Samtliga utbytesplatser innebär att du som student inte behöver betala någon undervisningsavgift vid det mottagande universitetet. Du har också rätt att tillgodoräkna dig de kurser du läser om du uppfyller vissa krav.

Högskolan utvecklar kontinuerligt sina utbytesavtal. Det innebär att universitet och länder tillkommer eller avvecklas fortlöpande under året. Om du har frågor kan du tala med den internationella handläggaren i International Office eller skicka e-post till exchange@sh.se.

Läs mer om högskolans utbytesavtal/-program:

Erasmus+

Södertörns högskola kan sedan höstterminen 1998 erbjuda utbytesplatser inom Erasmusprogrammet. Erasmus+ ger dig som läser på ett universitet eller en högskola i Sverige möjlighet att studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. Högskolan har för närvarande ca 80 Erasmusavtal i 24 länder.

Erasmus+ är EU:s utbildningsprogram för utbildning, ungdom och idrott. Utgångspunkten för programmet är att främja det internationella samarbetet.

Utlandsstudier

Genom Erasmus+ kan du som student läsa 3-12 månader vid ett annat europeiskt lärosäte (per utbildningsnivå). Som Erasmusstudent studerar du på samma villkor som de inhemska studenterna och får tillgodoräkna studierna när du kommer hem igen.

För mer information om Erasmus+programmet se Universitets- och högskolerådets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handbok för studenter som reser via Erasmus+ PDF Pdf, 361.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Erasmus+ Stipendium

Erasmusstudenter får ett stipendium som utbetalas av det egna lärosätet om villkoren för stipendiet uppfylls. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen.

Mer information om Erasmus + Stipendium och ansökningsinstruktioner Pdf, 915.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Grant Agreement Word, 150 kB, öppnas i nytt fönster.

Learning Agreement Word, 108.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Guidelines Pdf, öppnas i nytt fönster.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter på såväl grund- som avancerad nivå. Det syftar till att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer och bidra till ett ömsesidigt utbyte.

Programmet finansieras av Sveriges biståndsmyndighet (Sida) och administreras av Universitets- och högskolerådet. Utbytet gäller en termins studier på heltid och ska tillgodoräknas efter hemkomst. Syftet med utbytet är att ge studenter från Sverige och utvecklingsländer meriterande akademisk grundutbildning, internationell erfarenhet samt förståelse för olika kulturer.

Avtal inom Linnaeus-Palme 2018-2019

Kontakta internationella handläggarna via exchange@sh.se på Södertörns högskola om du har frågor.

Ansökan till LP-platser till vårterminen 2019

Alla ansökningar till Linnaeus-Palme görs via ett elektroniskt ansökningsformulär och söks som alla andra utbytesplatser på hemsidan för utlandsstudier. Om du blivit nominerad till en plats där medel inte tilldelas, kan du tyvärr inte åka.

De projekt som har sökt medel för studentutbyte är:

Armenien - Armenian National Agrarian University (ANAU)

Fyra studenter à en termin inom Företagsekonomi. Behörighet: Minst 60 högskolepoäng inom företagsekonomi samt motsvarande en kandidatexamen i företagsekonomi vid Sh innan påbörjat utbyte. Nivå: mastersnivå.

Kontaktperson SH: Paulina Rytkönen och Yohanan Stryjan, Institutionen för Samhällsvetenskaper

Mer information

Information om kurser och dylikt vid universiteten ges av respektive ämne/institution vid SH. För frågor om ansökan kontakta de Internationella handläggarna via exchange@sh.se.

Hur gör man för att söka en L-P-plats för vårterminen 2019?

Du som vill söka en L-P-plats gör det senast den 31 januari 2019. För att kunna gardera dig och vara säker på att få en annan plats ifall medel inte tilldelas den L-P-plats du har sökt, kan du söka fler utbytesplatser. Det går dock inte att bli tilldelad två platser under samma ansökningsperiod. Om du har valt en L-P-plats i första hand men L-P-medel inte tilldelas kommer du att bli erbjuden nästa tillgängliga alternativ på din prioriteringslista.

Bilaterala avtal

Södertörns högskola har tecknat flera bilaterala avtal med olika utomeuropeiska universitet. De flesta avtalen som betecknats som bilaterala är högskoleövergripande och inte ämnesspecifika, vilket oftast innebär att du kan välja kurser fritt så länge du behärskar språket som undervisningen bedrivs på. De länder i vilka Södertörns högskola har slutit bilaterala avtal är Chile, Hong Kong, Japan, Kanada, Sydkorea, Libanon, Mexiko, Ryssland, Taiwan och USA.

Handbok för utresande Pdf, 427.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Poängkrav i olika länder Pdf, 214.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Studieplan - Learning agreement.docx Word, 71.3 kB, öppnas i nytt fönster.