Utbytesavtal och program

Läs mer om högskolans utbytesavtal och program för utlandsstudier.

Högskolans utbytesavtal

Högskolan har cirka 370 utbytesplatser vid utländska universitet inom utbytesprogrammen Erasmus+. Vi har även enskilda avtal med en rad utomeuropeiska universitet, så kallade bilaterala avtal. Om du gör ditt utbyte genom Södertörns högskolas utbytesavtal och program behöver du inte betala några studieavgifter vid det mottagande universitetet. Vid hemkomst kan du också tillgodoräkna dig dina utbytesstudier inom ramen för din examen.

Erasmus+

Sedan höstterminen 1998 erbjuder Södertörns högskola utbytesplatser inom Erasmusprogrammet. Erasmus+ ger dig möjlighet att studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. För närvarande har Södertörns högskola ungefär 80 Erasmusavtal i 24 länder. Varje avtal är kopplat till ett ämnesområde och kan innefatta studier på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Genom Erasmusprogrammet kan du som student läsa 2–12 månader vid ett annat europeiskt lärosäte per utbildningsnivå. Som Erasmusstudent studerar du på samma villkor som de inhemska studenterna och får tillgodoräkna dig dina utlandsstudier vid hemkomst.

För mer information om Erasmus+programmet se Universitets- och högskolerådets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Erasmus+ Stipendium

Som Erasmusstudent får du ett stipendium. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med ditt utbyte.

Bilaterala avtal

Södertörns högskola har flera bilaterala avtal med lärosäten i Chile, Hongkong, Japan, Kanada, Libanon, Mexiko, Sydkorea, Taiwan och USA. De bilaterala avtalen är oftast ämnesöverskridande, vilket innebär att du som student kan välja fritt i kursutbudet så länge du uppfyller behörighetskraven.

Du kan söka fram mer information om de enskilda utbytesmöjligheterna inom Erasmusprogrammet och de bilaterala avtalen i avtalsdatabasen Mobilty Online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..