Vart kan jag åka på utbytesstudier?

Möjligheterna är oändliga. Södertörns högskola har utbytesplatser på utländska universitet över hela världen. Här hittar du en lista över högskolans partneruniversitet.

Förklaringar till listan över högskolans partneruniversitet

För varje universitet som högskolan har avtal med finns specificerat inom:

  • vilket ämne/vilka ämnen eller ämnesområden som avtalet är slutet (Subject),
  • vilket undervisningsspråket är (Language of education),
  • antalet helårsplatser (Places for students),
  • om avtalet gäller studier på grund- eller avancerad nivå, Bachelor eller Master (Level)
  • adress till universitetets hemsida (University).

Avtalsämne

Den institution som Södertörns högskola har avtal med, vid ett lärosäte, kan ge kurser inom fler ämnen än avtalsämnet. Normalt går det att läsa samtliga ämnen inom den institutionen som vi har avtal med. En del övriga universitet har gett oss beskedet att det i vissa fall (beroende på vilket ämne man vill läsa och hur många platser det finns den aktuella terminen) kan vara möjligt att läsa inom andra ämnen, men att de inte kan ge besked om detta förrän vid terminsstarten.

Avtalsperioden

Utbytesplatserna är ofta tecknade för antingen en termin (fem månader) eller ett läsår (tio månader). Avtalsplatser som är skrivna för ett läsår kan utnyttjas för en termin!