Ansökningsprocess för svenska studenter

På denna sida hittar du information om ansökningsprocessen kring studentbostad för svenska studenter.

Om du är en internationell student; vänligen gå till sidan sh.se/housing.

Södertörns högskola erbjuder bostäder till studenter inskrivna som tar minst 15 högskolepoäng varje termin vid Södertörns högskola. Vi erbjuder inte bostäder till familjer eller par. Vidare har internationella studenter förtur till våra bostäder.

Vi tillhandahåller studentettor och enskilda eller delade korridorsrum. Kortast möjliga hyresperiod är tre månader. Inför varje hösttermin behöver du ansöka om att förlänga ditt hyreskontrakt, om du så önskar. Detta gör du genom att mejla oss. Du kan bo hos oss som mest två år men hyreskontrakten skrivs för maximalt ett år åt gången.

Du har fem dagar på dig att tacka ja eller nej till ditt erbjudande om bostad. Om du väljer att tacka nej ber vi dig att göra det så snart som möjligt så att bostaden kan erbjudas till nästa person på väntelistan. Att byta bostad är inte möjligt. Om du tackar nej till erbjudandet kommer du inte att kunna få något mer erbjudande om bostad från Södertörns högskola.

Erbjudande om bostad

Hej namn

Du har blivit tilldelad en plats i ett single/dubbelrum:

Adress: gata & nummer, postnummer, ort
Rumsnummer: flat number
Bokningsavgift: the last month’s rent
Månadshyra: hyra
Uppsägningstid: 2 månader

Om du vill acceptera ditt erbjudande om bostad, svara på detta mejl inom fem dagar. Vi kommer att handlägga din ansökan inom två veckor.

När du har accepterat erbjudandet kommer vi att skicka dig hyreskontraktet; signera kontraktet och skicka tillbaka det till oss. Om du inte har fått kontraktet inom två veckor vänligen kontakta oss så att vi kan skicka kontraktet igen.

När din hyresperiod närmar sig kommer vi att skicka en avi för bokningsavgiften och den första månadshyran. Vänligen betala den i god tid så att pengarna inkommer till oss senast på den sista betaldagen, hittas på hyresavin. Bokningsavgiften är inte återbetalningsbar. Vänligen följ instruktionerna på avin för att göra betalningen korrekt så att vi mottar din betalning i tid.

Inflyttning

När du har signerat ditt hyreskontrakt och betalat din första avi kommer vi att mejla dig detaljerad information om din inflyttning och nyckelupphämtning.

Nycklar

Du kan hämta ut din nyckel efter klockan 12:00, den första vardagen av din hyresperiod. Nyckeln hämtas på Huge bostäders kontor, du hittar det här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ta med din legitimation. Öppettider. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vänligen observera att endast den student som står på hyreskontraktet kan hämta ut nyckeln.

Inspektion av ditt rum

När du flyttar in i ditt rum bör du kontrollera att ingenting är trasigt och gå igenom ditt husgeråd för att se att ingenting fattas. Om något saknas eller fattas ska du rapportera detta inom 48 timmar. Om du inte gör detta kommer du att debiteras för reparation eller ersättning när du flyttar ut.

Utflyttning

Du kommer att få ett mejl med information och städinstruktioner när slutet av din hyresperiod närmar sig. Om du inte har tömt eller städat ordentligt enligt instruktionen kommer du att debiteras för extra administrativa kostnader och städning.

Nycklar

Återlämna din nyckel före klockan 12:00 dagen efter den sista dagen på ditt kontrakt. Lämna din nyckel på Huge bostäders kontor du hittar det här. Länk till annan webbplats. Om någon nyckel saknas kommer du att debiteras kostnaden för byte av lås.

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader, dock är kortaste möjliga hyrestid tre månader. Meddela oss via mejl om du vill saga upp ditt hyreskontrakt.

  • Hemförsäkring är obligatoriskt
  • Studenter ansvarar gemensamt för eventuella skador på gemensamma utrymmen
  • Studenter ansvarar gemensamt för att städa gemensamma utrymmen
  • Studenter är ansvariga för sina besökare och för skador eller störningar orsakade av dessa
  • Enkelrum kan inte delas av två personer
  • Dubbelrum kan endast delas av två hyresgäster
  • Rökning förbjuden inomhus
  • Husdjur förbjudna inomhus