Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet arkeologi. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Kerstin Cassel

Avdelningsföreståndare: Linda Vikdahl

Administrativ personal: Kim Dahlman

Forskare, lärare och övrig personal:

Hans Bolin

Hans Bolin

Docent

Lektor

Lektor i arkeologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F824

Kerstin Cassel

Kerstin Cassel

Docent

Ämnessamordnare

Kerstin Cassel är docent och ämnessamordnare i arkeologi vid Södertörns högskola.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F816

Tomas Englund

Tomas Englund

Doktorand

Doktorand i arkeologi.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Veronica Palm

Veronica Palm

Doktorand

Samverkansdoktorand inom arkeologi med inriktning yngre järnålder. Samverkan med projekt SEASIDE.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Jane Ruffino

Jane Ruffino

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA715

Johan Rönnby

Johan Rönnby

Professor

Föreståndare

Professor arkeologi, föreståndare för MARIS Marinarkeologiska forskningsinstitutet vid Södertörn högskola.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F817