Samverkan

Estetikämnet vid Södertörns högskola arbetar för ett varierat och hållbart utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan lärosätet och andra högskolor. För att möta framtida kunskapskrav och utbildningsbehov samarbetar ämnet även med kulturella institutioner och aktörer såväl utomlands som inrikes.

Estetikämnet samverkar både inom den akademiska världen och utanför den. Det akademiska samarbetet sker nationellt och internationellt, genom en lång rad engagemang i såväl nätverk som forskningsprojekt i vilka ämnets lärare ingår. Sedan en tid finns ett läraravtal med Tor Vergata, University of Rome; från 2021 finns även ett utbytesavtal med Oslo Metropolitan University-Storbyuniversitetet. Workshops och konferenser organiseras dessutom regelbundet med flera andra utländska lärosäten, däribland Freie-Universität Berlin.

Därutöver verkar ämnet för ett brett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med det omgivande samhället. Detta sker genom föreläsningar, seminarieserier och projekt anordnade tillsammans med institutioner såsom Moderna Museet, Dansens Hus och Konstakademien, samt flera stora förlag, gallerier och teatrar.

Samverkan är en lika väsentlig som avgörande aspekt av ämnets identitet och bidrar till att stärka ­dess anknytning till både den akademiska världen och kulturlivet i stort. Denna koppling ger ämnet dess särskilda utbildningsprofil, i vilken forskningsintressen och arbetslivsrelevans stimulerar varandra ömsesidigt.