Samverkan

Filosofiämnet samarbetar ofta med kulturinstitutioner i Sverige och många av lärarna är aktiva kulturskribenter i tidningar och tidskrifter.

Filosofiämnet samarbetar i olika former med flera av landets kulturinstitutioner. Ämnet deltar i anordnandet av föredrag och seminarier vid Moderna museet, Bonniers konsthall och olika gallerier i Stockholm. Flera av lärarna framträder regelbundet vid Södra teatern och Rönnells antikvariat i samband med föreläsningar och seminarier, medverkar i bokreleaser vid Söderbokhandeln och Aspuddens bokhandel samt deltar i Sveriges radios program Filosofiska rummet och OBS Radioessä. Dessutom är flera av lärarna aktiva i kulturdebatten som skribenter och recensenter i dagspress och tidskrifter. Flera av filosofiämnets lärare är även verksamma som översättare av antik, modern och samtida filosofisk litteratur.