Samverkan

Samverkan med vår omvärld är en både självklar och viktig del av ämnet genusvetenskap. Genom samverkan förs genusvetenskapens kunskaper ut i samhället och bidrar till förändring. Samarbetet med olika aktörer leder också till utveckling av våra utbildningar och forskningsinriktningar.

De ämnen och frågor som berörs inom genusvetenskapen är av stort intresse för det omgivande samhället och ofta föremål för debatt och diskussion. Våra lärare och studenter medverkar ofta som föreläsare eller skribenter i t.ex. media, olika debatter och andra publika arrangemang. Samverkan med det omgivande samhället gör att ämnet kontinuerligt utvecklas och bidrar till att nya forskningsfrågor och perspektiv växer fram

Genusvetenskaplig kompetens efterfrågas inom en rad olika områden i samhället. Vi samverkar med flera aktörer såsom skolor och förskolor, kommuner och landsting, sociala rörelser och organisationer och det privata näringslivet. Dessa samarbeten kan innebära allt från enstaka intervjuer och föreläsningar, till studentarbeten på plats och specialanpassade utbildningar. Vi har till exempel genomfört flera uppdragsutbildningar inom området likabehandling. Ett annat konkret exempel på samverkan är den andra terminen på vårt ettåriga magisterprogram, då studenterna gör ett självständigt utredningsarbete i samarbete med en myndighet, företag eller organisation.

Aktuella samarbeten

Nyligen har tre av våra lärare erhållit medel för att samverka med olika externa aktörer inom ramen för PUSH som är en satsning på samverkan vid Södertörns högskola. Linn Sandberg har ett samarbete med RFSU, Ann Werner har ett samarbete med Musikverket och Soheyla Yazdanpanah påbörjar under hösten samverkan med Botkyrka kommun.