Student

Genusvetenskap

Genusvetenskap är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som ger fördjupade perspektiv på makt och kön. Det handlar om hur kön och andra maktordningar – som sexualitet, klass, etnicitet och ras – samverkat i både nutida och historiskt perspektiv

Inom genusvetenskap finns en mängd olika forskningsinriktningar, och vår forskning utgår från flera teoretiska perspektiv och metoder. Till exempel undersöker genusvetenskapen hur föreställningar om manligt och kvinnligt får olika betydelser i skilda historiska, kulturella, politiska och sociala sammanhang. Fokus ligger ofta på frågor om sociala relationer och möjligheter till samhällsförändring.

Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv, där olika maktordningar undersöks i relation till varandra. Vi som arbetar här kommer från en rad ämnen och bedriver tvärvetenskaplig forskning med nationell och internationell förankring. Ämnet har funnits på Södertörns högskola sedan år 2000, och vi har utbildningar från grundnivå till forskarutbildning.

Genusvetenskap passar till exempel dig som har intresse för feminism, jämlikhet-, och/eller antidiskrimineringsarbete. Studier i genusvetenskap ger dig kritiska teorier och metoder som är användbara inom många olika samhällsområden t.ex. inom utbildning, utredningsarbete och forskning. Du kan även kombinera genusvetenskap med studier i andra ämnen och Genusvetenskap är också användbart för dig som redan är yrkesverksam och som vill utveckla dig och fördjupa dina tidigare kunskaper.

Kontakt

Genusvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

genus@sh.se

Möt en student

"Det bästa med att plugga genusvetenskap är att det vidgar vyerna", säger studenten Eva Edlund.

Publikationer

Fler publikationer

Projekt

Fler projekt