Student

Genusvetenskap

Genusvetenskap är ett dynamiskt ämne som funnits på Södertörn sedan år 2000. Vi bedriver utbildning i genusvetenskap från grundnivå och till forskarutbildning. På genusvetenskap finns lärare och forskare från en rad olika ämnen och här bedrivs tvärvetenskaplig forskning med såväl nationell som internationell förankring.

Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med rötter i humaniora och samhällsvetenskap. I genusvetenskap studeras makt och kön i dåtid och nutid, men även hur olika maktordningar interagerar i samhället. Studier i genusvetenskap fördjupar även dina kunskaper om bland annat globala relationer, familj, politik, kropp, teknologier och kultur.

Genusvetenskap passar till exempel dig som har intresse för feminism, jämlikhet-, och/eller antidiskrimineringsarbete. Studier i genusvetenskap ger dig kritiska teorier och metoder som är användbara inom många olika samhällsområden t.ex. inom utbildning, utredningsarbete och forskning. Du kan även kombinera genusvetenskap med studier i andra ämnen och Genusvetenskap är också användbart för dig som redan är yrkesverksam och som vill utveckla dig och fördjupa dina tidigare kunskaper.

Kontakt

Genusvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

genus@sh.se

Möt en student

"Det bästa med att plugga genusvetenskap är att det vidgar vyerna", säger studenten Eva Edlund.