Dela

Facebook Mail Twitter

Från runstenar till retrofili – genusforskare berättar på internationella kvinnodagen

Vill du veta mer om genusvetenskaplig forskning? Hur queerlitteratur har sett ut genom historien och hur genusvetenskapen kan ge nya perspektiv på hur vi talar och beskriver kvinnor som flytt till Sverige? Kom till Tranströmerbiblioteket den 8 mars där forskare från Södertörns högskola och Stockholms universitet strålar samman för att uppmärksamma internationella kvinnodagen.

Fem knutna händer i en ring. 

– Vi hoppas att man som besökare kan bli överraskad, att man får till sig något man inte tänkt på tidigare. Många av vår tids stora och kritiska frågor studeras inom genusvetenskapen, det finns en oerhörd mångfald inom ämnet, säger Linn Sandberg, docent i genusvetenskap vid Södertörns högskola och en av dem som är med och arrangerar föreläsningen Från runstenar till retrofili – genusforskare berättar. Länk till annan webbplats.

Programmet synliggör den mångfald som Linn Sandberg pratar om och omfattar frågor som rör queerlitteratur genom historien, hur genus blivit en del av såväl politisk som vetenskaplig och social kamp och kontroverser runt könsskillnader och varför biologerna är så oense.

Föreläsningen är en del i en större satsning med syftet att synliggöra genusvetenskapen för en bredare allmänhet. Ett trettiotal genusforskare över hela landet kommer att berätta om sin forskning för att sprida kunskap om, och visa på djupet, bredden och variationen i den samtida genusforskningen. Bakom initiativet står Ämnesföreningen för genusvetenskap och en hel rad evenemang planeras nu på olika håll i landet.

– Det är viktigt att nå ut med genusforskning eftersom den berör alla människor. Vi påverkas alla av normer och förväntningar kring kön och andra maktordningar, oavsett om vi tillhör normen eller inte, säger Jenny Björklund, professor vid Centrum för genusvetenskap i Uppsala, som även medverkar vid ett av evenemangen.

Från runstenar till retrofili – genusforskare berättar arrangeras av Södertörns högskola tillsammans med Stockholms universitet på Tranströmerbiblioteket. Samtalet leds av författaren och programledaren Moa Svan och tre forskare från Södertörns högskola deltar:

  • Sam Holmqvist, doktor i genusvetenskap: Från runstenar till regnbågsromance – queerlitteratur från då till nu
  • Soheyla Yazdanpanah, lektor i genusvetenskap: Att göra utrikesfödda mödrar till goda mödrar – från jämställdhetsnationalism till femonationalism
  • Kirill Polkov, doktorand i genusvetenskap: Att queera bilden av Ryssland i Sverige.

Evenemanget är gratis, men du måste boka plats.
Drop in-platser finns i mån av plats. Mer information och anmälan via Tranströmerbiblioteket. Länk till annan webbplats.

Beroende på var du befinner dig i landet kan du mellan 7 och 12 mars ta del av samtal om bland annat arbete och jämställdhet, krig och militarism, queerteori, kontroversen kring könsskillnader, exoskelett, barnlöshet, abort, ”downshifting”, med mera.

7 mars

  • Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet bjuder in till en Genusstafett i Mallas sal, Uppsala stadsbibliotek, kl. 18:00–19:30. Journalisten och författaren Ellinor Skagegård intervjuar fem genusforskare om bland annat abort, utvecklingen av exoskelett, queer väntan, litterära representationer av barnlöshet, och ”downshifting” eller strävan efter att leva ett enklare liv.

8 mars

  • Genusvetenskapliga institutionen på Lunds universitet arrangerar ett panelsamtal och poesiläsning på temat ”Feminist responses to war”, på Hangaren, kl. 12:15–13:30
  • Genusvetenskapen från Stockholms universitet och Södertörns högskola bjuder in till ett gemensamt evenemang, ”Från runstenar till retrofili – genusforskare berättar” Länk till annan webbplats., på Tranströmerbiblioteket, kl. 16:00–17:15. Under ledning av programledaren och författaren Moa Svan berättar forskare från Stockholms universitet och Södertörns högskola om sin mångskiftande verksamhet och varför den är särskilt relevant i vår tid.

12 mars

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Konst & kultur

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-07-16