Dela

Facebook Mail Twitter

Kerstin Hesselgrens gästprofessurinnehavare kommer till Södertörns högskola

Kerstin Hesselgrens gästprofessur 2025 har tilldelats Manuela Boatcă, professor i sociologi vid Albert Ludwig University Freiburg i Tyskland. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Södertörns högskola.

– Vi ser fram emot att få ta del av hennes kompetens och erfarenhet, säger Anna Maria Jönsson, vice rektor med ansvar för forskning vid Södertörns högskola.

Kerstin Hesselgrens gästprofessor utses årligen av Vetenskapsrådet. Professuren beviljas till internationellt framstående kvinnliga forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik. I år bestämdes att 2025 års gästprofessur tilldelas sociologiprofessorn Manuela Boatcă som är verksam i Tyskland men som började sin forskarkarriär i Rumänien.

Teresa Kulawik, professor i genusvetenskap vid Södertörns högskola, var den som tillsammans med sina kollegor nominerade Manuela Boatcă till gästprofessuren. Teresa Kulawik har själv intresserat sig för Östeuropa i sin forskning som bland annat rör transnationell feminism, och har i sitt arbete stött på Boatcăs litteratur på ämnet.

– Det finns en stor pågående diskussion om huruvida man kan analysera Östeuropa ur ett postkolonialt perspektiv, och jag tycker Manuela Boatcă gör ett viktigt bidrag till det. Det som inspirerade mig är att hon gått över discipliner och kopplar ihop Östeuropa och Sydamerika, två områden som betraktas som semiperifera jämfört med det som uppfattas som ett kulturellt och ekonomiskt centrum, alltså Europa och Nordamerika, säger Teresa Kulawik.

Manuela Boatcăs tvärvetenskapliga forskning ses som en stor tillgång för forskningsmiljön vid Södertörns högskola. Hon är utbildad litteraturvetare i Rumänien och disputerad inom sociologi i Tyskland, vilket innebär att hon i sitt arbete tillför perspektiv från både samhällsvetenskap och humaniora.

– Hon är en utmärkt forskare som vågar gå över gränserna på ett väldigt spännande sätt. Hon kommer med interdisciplinaritet och ett Östeuropa-perspektiv som kan bidra både till vår forskningsmiljö och till genusvetenskapen i Sverige.

Manuela Boatcă kommer vara på Södertörns högskola under läsåret 2025 och Teresa Kulawik hoppas att man under denna period bland annat ska kunna sammanställa en antologi, jobba på projektansökningar och anordna workshops för doktorander.

– Jag kunde knappt tro mina ögon när jag såg att Manuela Boatcă hade fått gästprofessuren. Hon var hos oss en vecka 2019 och var väldigt uppskattad så förslaget att nominera henne kom från flera av mina kollegor. Vi har försökt få hit henne igen, så vi är alla väldigt glada, säger Teresa Kulawik.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-11-07