Forskning

Forskningen vid Informatikämnet studerar hur digitalisering och IT kan skapa värde och nytta vid ledning och utveckling av en verksamhet.

Vid Södertörns högskola fokuserar ämnet på digital affärsutveckling i nära samverkan med företag och myndigheter. Forskningen är gränsöverskridande mot bland annat företagsekonomi.

Forskningsresultatet består främst av studier inom arbets- och processmetodik som rör digitalisering inom en verksamhet, vilket görs ur både ett affärs- och verksamhetsmässigt samt informationscentrerat perspektiv.

Informationsprocesser studeras som sociotekniska fenomen där digitala komponenter ingår i resursintegrering med exempelvis mänskliga och fysiska resurser. Relevanta forskningsmetoder är bland annat aktionsforskning och fallstudiemetodik.

Digital och datadriven innovation utgör en viktig del av profilen, där digital teknik används inom affärs- och verksamhetsutveckling – till exempel införande av ny teknik som agil metod, UX (User Experience/användarupplevelse), automatiskt beslutstöd, maskininlärning/AI (artificiell intelligens) och Augmented Reality (AR).

Ämnet bedriver bland annat forskning inom E-turism med Östersjöprofil och har exempelvis arbetat med digital affärsutveckling för skärgårdsföretag i Sverige, Åland och Finland. Forskning bedrivs även inom datadriven innovation, med studier av bland annat big data och datavisualisering i samband med beslutsstöd.

Teman

  • Digital affärsutveckling
  • Digital tjänsteinnovation
  • Business intelligence
  • E-turism