Samverkan

Informatik är ett tillämpat vetenskapligt ämne som arbetar i nära samspel med olika branscher och myndigheter. Vid Södertörns högskola arbetar vi integrerat med samverkan i såväl undervisning som forskning.

Ämnet har samarbete med företag inom beslutstöd och dataanalys, detaljhandel, transport och logistik, kommuner samt storstads- och skärgårdsindustrin. Inom undervisningen bjuder ämnet in företag och myndigheter som samarbetspartners och beställare i kurser som på så vis får kontakt med studenter och hjälp med uppdrag.

Ämnet strävar efter att skapa långvariga relationer inom samverkan, vilket bland annat inkluderar lokal samverkan på Södertörn och i Stockholmsregionen. Med utgångspunkt från högskolans Östersjöprofil finns idag samverkan bland annat inom skärgårdsturism som deltar både i undervisning och forskning.

Teman

  • Stödja digital affärsutveckling och digital marknadsföring inom företag och myndigheter, till exempel mindre företag som idag saknar/har svag teknisk kompetens
  • Stödja datadriven innovation och hur företag och myndigheter kan använda data och information för att förbättra tjänster och verksamhet
  • Ingå i större tjänstesystem med olika aktörer i öppen samverkan där digitaliseringsfrågor ingår som en viktig komponent
  • Låta studenter och verksamheter mötas, dela kunskaper och lära känna varandra för framtida samarbeten
  • Skapa samverkan mellan verksamheternas behov, studentarbeten och ämnets forskning
  • Utveckla ämnets forskningsinriktning och undervisningen med aktuellt innehåll baserad på verkliga behov hos företag och myndigheter som rör digitalisering