Samverkan

Inom ämnet medieteknik är samverkan och samproduktion med näringslivet och det omgivande samhället en viktig del av både forskning och utbildning. Ämnet bedriver aktivt flera olika samverkansprojekt och samproduktionsprojekt.

Medieteknikens praktiknära och yrkesorienterade profil är en styrka vid forskning i samverkan med industri och samhälle. Ämnets forskning är ofta innovationsorienterad och sker därmed naturligt i samarbete med industriella parter. Designmetodologin ger ämnet ett arbetssätt som fungerar mycket väl vid forskningssamverkan genom dess stöd för kreativitet, innovation och samskapande. En viktig del av medieteknikämnets forskningsprofil är också att vara med och aktivt skapa nya forum och kanaler för medieteknisk forskning och samverkan i form av konferenser, tidskrifter och böcker.

Om programmering - webbkurs med workshops, vt 2022

Om programmering - webbkurs med workshops, vt 2022