Information om Polisprogrammet

Polisprogrammet vid Södertörns högskola sätter fokus på och ökar kunskaperna om mångfalden i samhället. Utbildningen erbjuder gränsöverskridande forskning och utbildning samt integrerar teori och praktik under hela utbildningen. Polisprogrammet vid Södertörns högskola förser blivande poliser med rätt kunskaper och förberedelser inför storstadens utmaningar och ett samhälle i ständig förändring.

Polisprogrammet är en uppdragsutbildning, precis som Polisutbildningarna vid Umeå universitet, Högskolan i Borås, Malmö universitet och Linnéuniversitet.

Genom att polisutbildningen är förlagd till en högskola får studenterna nära till många andra utbildningsprogram, vilket ger förutsättningar till integration och gemensamma aktiviteter med andra studentgrupper. Det finns goda möjligheter att ta del av forskning inom relevanta kunskapsområden för blivande poliser.

Integration mellan praktik och teori

För att kunna återkoppla det du läser i utbildningen senare i yrket arbetar Södertörns högskola särskilt med att förena teori och praktik på ett integrerat och fördjupat sätt. För att uppnå målet med integration av teori och praktik arbetar lärare med polisär kompetens och lärare med akademisk kompetens tillsammans kring planering och utveckling av kurser och vid behov är båda sorters lärare närvarade vid olika seminarier.

Framtidens polisutbildning

Att arbeta som polis är komplext, det kräver ständigt ny kunskap och kompetens inom många områden. Polisen ska minska brottsligheten och öka tryggheten samtidigt som arbetsuppgifterna hela tiden förändras i takt med samhällsutvecklingen. För att kunna möta dessa krav och utmaningar krävs en modern polisutbildning som ger relevant kompetens. Vårt storstadsnära läge, tillsammans med vår breda forskning och utbildning samt flera samarbetspartners, ger Södertörns högskola goda förutsättningar att utbilda en poliskår som speglar Sveriges framtida krav på polisyrket.

Ansökan och antagning

För att läsa Polisprogrammet söker du på Plikt- och prövningsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är Plikt- och prövningsverket som hanterar antagningsprocessen och lärosätet som hanterar utbildningen.

Antagning till Polisprogrammet sker både till höst- och vårterminen och från och med HT24 finns det även möjlighet att läsa Polisprogrammet på distans vid Södertörns högskola.

Du som påbörjat dina studier på Polisprogrammet vid Södertörns högskola före höstterminen 2020 kan ansöka om att få dina kurser tillgodoräknade till högskolepoäng. Du ska ha slutfört alla kurser inom programmet innan du ansöker om tillgodoräknande.

Dina tillgodoräknade poäng kan du sedan använda som del i en högskole-, kandidat-, magister- eller masterexamen om du vill bygga på din utbildning inom huvudområdet polisiärt arbete eller något annat huvudområde.

Har du börjat läsa på Polisprogrammet höstterminen 2020 eller senare får du automatiskt högskolepoäng för de kurser du slutför inom Polisprogrammet. Du ska alltså inte ansöka om tillgodoräknande.

Ansökan om tillgodoräknande inom polisiärt arbete Pdf, 102.9 kB.

Vid frågor om polisutbildning kontakta oss via polisprogrammet@sh.se.