Kvinnlig student framför polisstudenter vid examen i Stadshuset.

Vill du göra skillnad och påverka samhället i en positiv riktning?

Program

Polisprogrammet

120 hp

Höst / Vår

100%

Campus / Distans

Vill du ha ett yrke där du kan göra skillnad och samtidigt ha varierade arbetsdagar? Vill du finnas på plats där det händer? Polisprogrammet är för dig som vill vara med och bidra till ett bättre samhälle. Du möter, hjälper och skyddar människor. Arbeta mot orättvisor och för en tryggare vardag – bli polis.

Från hösten 2024 går det att läsa programmet även på distans.

Kom ihåg att sökperioderna för Polisutbildningen skiljer sig från de flesta andra program och kurser. För att få mer information om polisprogrammets ansökning, läs mer på Polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Jämställdhet Jämställdhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Ett händelserikt och givande arbete med flera karriärmöjligheter Efter studier är du färdigutbildad polis. Genom en sex månader lång tjänstgöring som polisaspirant, har du haft möjlighet att förankra dina kunskaper i praktiskt polisarbete. Du har genom både teoretiska och praktiska moment förberetts för polisyrkets utmaningar i storstaden. Du har med dig viktiga kunskaper och färdigheter för ett viktig arbete som bidrar till att skapa och upprätthålla ett tryggt samhälle. Det finns en hög efterfrågan på arbetsmarknaden. Polismyndigheten är en stor arbetsgivare och innefattar flera möjligheter till karriärbyte och karriärutveckling. För att se vilka karriärmöjligheter en polisexamen ger kan du klicka på länken: https://polisen.se/blipolis . När du är klar med din utbildning kommer du ha utvecklats som person. Du har utvecklat förmågan att förstå och hantera risker, och att agera och fatta beslut i olika situationer. Du har en större förståelse för ditt eget och andras beteende, samt ökat din självkännedom och reflekterande förmåga. Du har också en övergripande förståelse för samhället och polisens roll i ett demokratiskt samhälle.
Med en kombination av kunskap och praktik förbereds du för kvalificerat polisarbete Polisarbetet är varierat och det är också utbildningen. Det innebär att du kommer studera en mängd olika frågor. Till exempel vad du som polis behöver tänka på vid utredning av brott i nära relationer, vid en trafikolycka och när du möter någon som lider av missbruk eller psykisk ohälsa. Du kommer lära dig att hålla förhör och vidta viktiga åtgärder i en brottsutredning, hur du ska agera när du ingår i en större kommendering vid en fotbollsmatch eller om du i värsta fall kommer till en plats där andra människors liv är hotade. Var du än befinner dig är det viktigt att du förstår din roll, är medveten om ditt eget, och andras, beteende och agerar korrekt. Därför får du löpande under utbildningen möjlighet att reflektera över ditt uppdrag, din yrkesroll och ditt bemötande av människor. Hela tiden utifrån de erfarenheter du skapar dig under utbildningens gång. Du utvecklar initiativförmåga, empatisk förmåga, självkännedom och ett respektfullt förhållningssätt till andra människor – i ett samhälle som karaktäriseras av mångfald. Du läser kurser i polisiärt arbete med inriktning juridik, statsvetenskap, kriminologi, sociologi och psykologi. Kurserna ger dig teoretiska kunskaper vilket kombineras med praktiska färdigheter som prövas genom verklighetsnära polisiära övningar och situationer. Polisutbildningen omfattar totalt 2,5 års heltidsstudier. Först studerar du 2 år (4 terminer) vid högskolan. Denna del utgör Polisprogrammet. Efter avklarade studier vid Polisprogrammet följer sex månaders avlönad Aspirantutbildning i Polismyndighetens regi. För att få ett examensbevis med benämningen polisexamen behöver du nå godkända resultat på både Polisprogrammet och Aspirantutbildningen. Polisexamen ger behörighet att söka tillsvidareanställning som polis. Termin 1 Polisiärt arbete 1 Termin 2 Polisiärt arbete 2 Termin 3 Polisiärt arbete 3 Termin 4 Polisiärt arbete 4 Termin 5 ASPIRANTUTBILDNING i Polismyndighetens regi sker under termin 5 efter godkända studier termin 1-4. Arbetssätt Vid Polisprogrammet varvar du teoretiska studier med praktiska moment. Under termin 4, i slutet av dina studier, skriver du ett självständigt arbete. I programmet ingår också att du gör olika former av studiebesök, till exempel rättegångsbesök. Polisprogrammet har mycket lärarledd undervisning, ungefär femton till tjugo timmar i veckan. Utöver det tillkommer studier på egen hand. Inom ramen för din utbildning kommer du delta i olika sorters undervisning såsom föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Även examinationerna varierar och kan bestå av såväl praktiska prov som sals- och hemtentamina. Du som väljer Polisprogrammet på distans bedriver huvuddelen av dina studier hemifrån via en digital lärplattform. Distansutbildningen innebär även fysisk närvaro i Stockholm ca 25 arbetsdagar varje termin (vilka fördelas på 5-6 veckor) för att genomföra och examinera praktiska moment. Du ordnar själv med boende i Stockholm under dessa veckor. Till Södertörns högskola antas cirka 200 studenter per termin. Du studerar i en klass tillsammans med ungefär 24 andra studenter.
Skapa trygghet i människors liv genom att skydda, hjälpa och förebygga Vill du möta och hjälpa människor? Vill du göra skillnad och påverka samhället i en positiv riktning? Vill du samtidigt ha ett händelserikt och varierande yrke? Då är polisyrket något för dig. Som polis bidrar du till ökad trygghet och minskad brottslighet i samhället. Målet med utbildningen är att du ska kunna hantera inre och yttre utmaningar i vardagen som polis. Som polis arbetar du för ett fredligt och inkluderande samhälle. Det gör du genom att exempelvis motarbeta alla former av våld och bidra till människors säkerhet. Du har också en viktig uppgift i att bidra till andra människors hälsa och välbefinnande. Det kan du göra genom att arbeta förebyggande mot missbruk och dödsfall och skador i trafiken. Som polis har du även en viktig roll i arbetet för jämställdhet, genom att motverka diskriminering och våld mot utsatta grupper i samhället. Som student på Polisprogrammet kommer du att vistas i en miljö som rymmer en mångfald av människor. På Södertörns högskola omges du av de verksamheter som polisen naturligt möter i sin vardag: sjukhus, domstol, polis, skolor och socialtjänst. Här kommer du som polisstudent att formas i din yrkesroll, och förberedas för storstadens utmaningar och ett samhälle i ständig förändring. Utbildningen ger dig alla praktiska färdigheter du behöver för att arbeta som polis. Exempelvis lär du dig hantera konfliktsituationer, köra utryckningsfordon och omhänderta skadade personer på en brottsplats eller vid en trafikolycka. Du kommer dessutom att läsa juridik, statsvetenskap, kriminologi, sociologi och psykologi på högskolenivå – alltid med nära koppling till det polisiära arbetet.