Vad ingår?

Med en kombination av kunskap och praktik förbereds du för kvalificerat polisarbete

Polisarbetet är varierat och det är också utbildningen. Det innebär att du kommer studera en mängd olika frågor. Till exempel vad du som polis behöver tänka på vid utredning av brott i nära relationer, vid en trafikolycka och när du möter någon som lider av missbruk eller psykisk ohälsa. Du kommer lära dig att hålla förhör och vidta viktiga åtgärder i en brottsutredning, hur du ska agera när du ingår i en större kommendering vid en fotbollsmatch eller om du i värsta fall kommer till en plats där andra människors liv är hotade.

Var du än befinner dig är det viktigt att du förstår din roll, är medveten om ditt eget, och andras, beteende och agerar korrekt. Därför får du löpande under utbildningen möjlighet att reflektera över ditt uppdrag, din yrkesroll och ditt bemötande av människor. Hela tiden utifrån de erfarenheter du skapar dig under utbildningens gång. Du utvecklar initiativförmåga, empatisk förmåga, självkännedom och ett respektfullt förhållningssätt till andra människor – i ett samhälle som karaktäriseras av mångfald.

Du läser kurser i polisiärt arbete med inriktning juridik, statsvetenskap, kriminologi, sociologi och psykologi. Kurserna ger dig teoretiska kunskaper vilket kombineras med praktiska färdigheter som prövas genom verklighetsnära polisiära övningar och situationer.

Polisutbildningen omfattar totalt 2,5 års heltidsstudier. Först studerar du 2 år (4 terminer) vid högskolan. Denna del utgör Polisprogrammet. Efter avklarade studier vid Polisprogrammet följer sex månaders avlönad Aspirantutbildning i Polismyndighetens regi. För att få ett examensbevis med benämningen polisexamen behöver du nå godkända resultat på både Polisprogrammet och Aspirantutbildningen. Polisexamen ger behörighet att söka tillsvidareanställning som polis.

Termin 1

Polisiärt arbete 1

Termin 2

Polisiärt arbete 2

Termin 3

Polisiärt arbete 3

Termin 4

Polisiärt arbete 4

Termin 5

ASPIRANTUTBILDNING i Polismyndighetens regi sker under termin 5 efter godkända studier termin 1-4.

Arbetssätt

Vid Polisprogrammet varvar du teoretiska studier med praktiska moment. Under termin 4, i slutet av dina studier, skriver du ett självständigt arbete. I programmet ingår också att du gör olika former av studiebesök, till exempel rättegångsbesök.

Polisprogrammet har mycket lärarledd undervisning, ungefär femton till tjugo timmar i veckan. Utöver det tillkommer studier på egen hand. Inom ramen för din utbildning kommer du delta i olika sorters undervisning såsom föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Även examinationerna varierar och kan bestå av såväl praktiska prov som sals- och hemtentamina.

Du som väljer Polisprogrammet på distans bedriver huvuddelen av dina studier hemifrån via en digital lärplattform. Distansutbildningen innebär även fysisk närvaro i Stockholm ca 25 arbetsdagar varje termin (vilka fördelas på 5-6 veckor) för att genomföra och examinera praktiska moment. Du ordnar själv med boende i Stockholm under dessa veckor.

Till Södertörns högskola antas cirka 200 studenter per termin. Du studerar i en klass tillsammans med ungefär 24 andra studenter.