Vad ingår?

Med en kombination av kunskap och praktik förbereds du för kvalificerat polisarbete

Polisarbetet är varierat och det är också utbildningen. Det innebär att du kommer studera en mängd olika frågor. Till exempel vad du som polis behöver tänka på vid utredning av brott i nära relationer, vid en trafikolycka och när du möter någon som lider av missbruk eller psykisk ohälsa. Du kommer lära dig att hålla förhör och vidta viktiga åtgärder i en brottsutredning, hur du ska agera när du ingår i en större kommendering vid en fotbollsmatch eller om du i värsta fall kommer till en plats där andra människors liv är hotade.

Var du än befinner dig är det viktigt att du förstår din roll, är medveten om ditt eget, och andras, beteende och agerar korrekt. Därför får du genomgående under utbildningen möjlighet att reflektera över ditt uppdrag, din yrkesroll och ditt bemötande av människor. Hela tiden utifrån de erfarenheter du skapar dig under utbildningens gång. Du utvecklar initiativförmåga, empatisk förmåga, självkännedom och ett respektfullt förhållningssätt till andra människor – i ett samhälle som karaktäriseras av mångfald.

Du läser bland annat kurser i juridik, statsvetenskap, kriminologi, sociologi och psykologi på högskolenivå. Kurserna ger dig teoretiska kunskaper vilket kombineras med praktiska färdigheter som prövas genom verklighetsnära polisiära övningar och situationer.

Termin 1

Grunder för polisiärt arbete

Termin 2

Polisiärt arbete A

Termin 3

Polisiärt arbete B

Termin 4

Polisiärt arbete C, Aspirantutbildning

Termin 5

Aspirantutbildning, Polisiärt arbete C fortsättning

Arbetssätt

Polisprogrammet omfattar 2,5 års heltidsstudier, varav fyra terminer är på högskolan. Då varvar du teoretiska studier med praktiska moment. I slutet av termin fyra påbörjas en sex månader lång tjänstgöring som polisaspirant vid polismyndigheten. Denna pågår sedan till slutet på termin fem, då skrivande av uppsats samt ytterligare undervisning sker under de ca nio sista veckorna av terminen. Under programmet går du också på olika former av studiebesök, till exempel rättegångsbesök.

Polisutbildningen innehåller flera akademiska och praktiska moment. Det innebär att du har mycket lärarledd undervisning, ungefär femton till tjugo timmar i veckan. De akademiska momenten innebär undervisning i form av föreläsningar och seminarier. I dessa kurser examineras du genom sals- och hemtentamen. Du examineras även genom praktiska moment.

Till Södertörns högskola antas cirka 200 studenter per termin. Du studerar i en klass tillsammans med ungefär 24 andra studenter.