Din framtid!

Ett händelserikt och givande arbete med flera karriärmöjligheter

Efter studier är du färdigutbildad polis. Genom en sex månader lång tjänstgöring som polisaspirant, har du haft möjlighet att förankra dina kunskaper i praktiskt polisarbete. Du har genom både teoretiska och praktiska moment förberetts för polisyrkets utmaningar i storstaden. Du har med dig viktiga kunskaper och färdigheter för ett viktig arbete som bidrar till att skapa och upprätthålla ett tryggt samhälle.

Det finns en hög efterfrågan på arbetsmarknaden. Polismyndigheten är en stor arbetsgivare och innefattar flera möjligheter till karriärbyte och karriärutveckling. För att se vilka karriärmöjligheter en polisexamen ger kan du klicka på länken: https://polisen.se/blipolis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du är klar med din utbildning kommer du ha utvecklats som person. Du har utvecklat förmågan att förstå och hantera risker, och att agera och fatta beslut i olika situationer. Du har en större förståelse för ditt eget och andras beteende, samt ökat din självkännedom och reflekterande förmåga. Du har också en övergripande förståelse för samhället och polisens roll i ett demokratiskt samhälle.