Varför programmet?

Skapa trygghet i människors liv genom att skydda, hjälpa och förebygga

Vill du möta och hjälpa människor? Vill du göra skillnad och påverka samhället i en positiv riktning? Vill du samtidigt ha ett händelserikt och varierande yrke? Då är polisyrket något för dig. Som polis bidrar du till ökad trygghet och minskad brottslighet i samhället. Målet med utbildningen är att du ska kunna hantera inre och yttre utmaningar i vardagen som polis.

Som polis arbetar du för ett fredligt och inkluderande samhälle. Det gör du genom att exempelvis motarbeta alla former av våld och bidra till människors säkerhet. Du har också en viktig uppgift i att bidra till andra människors hälsa och välbefinnande. Det kan du göra genom att arbeta förebyggande mot missbruk och dödsfall och skador i trafiken. Som polis har du även en viktig roll i arbetet för jämställdhet, genom att motverka diskriminering och våld mot utsatta grupper i samhället.

Som student på Polisprogrammet kommer du att vistas i en miljö som rymmer en mångfald av människor. På Södertörns högskola omges du av de verksamheter som polisen naturligt möter i sin vardag: sjukhus, domstol, polis, skolor och socialtjänst. Här kommer du som polisstudent att formas i din yrkesroll, och förberedas för storstadens utmaningar och ett samhälle i ständig förändring.

Utbildningen ger dig alla praktiska färdigheter du behöver för att arbeta som polis. Exempelvis lär du dig hantera konfliktsituationer, köra utryckningsfordon och omhänderta skadade personer på en brottsplats eller vid en trafikolycka. Du kommer dessutom att läsa juridik, statsvetenskap, kriminologi, sociologi och psykologi på högskolenivå – alltid med nära koppling till det polisiära arbetet.