Samverkan

Journalistiken på Södertörns högskola har en nära anknytning till branschen både genom möjligheter till praktik och olika projektarbeten. Dessutom bjuder vi ofta in yrkesverksamma journalister och utvecklare att föreläsa på högskolan.

Mycket av den journalistiska forskningen sker i samverkan med det omgivande samhället. Under åren 2012–2016 arbetade journalistikforskare tillsammans med ämnena företagsekonomi, medieteknik och en rad medieföretag i forskningsprojektet Datajournalistik, som finansierades av Vinnova. Projektet utvecklade journalistiska arbetsmetoder inom datajournalistik på redaktioner i Sverige.

Under 2018–2019 samarbetade journalistikforskare med bland annat Sveriges Televison, Sveriges Radio och andra medieföretag, i utvecklingsprojekt runt digital källkritik och datorstödd nyhetsbevakning av kommuner.