Student

Journalistik

Vill du ha en bred utbildning i journalistik som ger många ingångar i mediebranschen? Vill du kanske jobba med liverapportering, göra långa reportage eller arbeta med digital research? Då ska du söka en av våra journalistutbildningar vid Södertörns högskola.

Vi erbjuder en utbildning i framkant med fokus på den digitala kompetens som mediebranschen efterfrågar. I utbildningen får du lära dig att skriva, filma, fotografera, redigera och göra poddar. Det ingår kurser i research, datajournalistik, källkritik, etik och mediejuridik och det finns en mängd valbara kurser, till exempel i sportjournalistik. Vi arbetar med en rad olika digitala verktyg för berättande, research och publicering.  

Våra lärare har journalistbakgrund och flera av dem arbetar fortfarande som journalister parallellt medan de undervisar i journalistik. Vi har också en nära koppling till mediebranschen på andra sätt, till exempel i form av gästföreläsare och praktikplatser. 

Som student får du ta del av en dynamisk och mångvetenskaplig forskningsmiljö. Många av våra lärare är disputerade forskare och studerar journalistikens utveckling ur olika perspektiv. Flera forskningsprojekt sker i samverkan med olika medieföretag.   

Efter att ha studerat journalistik hos oss är du väl förberedd för yrkeslivet. Många av dem som läst journalistik hos oss arbetar i dag på exempelvis Sveriges Television, Aftonbladet, Dagens Nyheter och på flera lokalredaktioner. 

Vår utbildning
Journalistikämnet vid Södertörns högskola erbjuder journalistutbildningar på både grund- och avancerad nivå.

Vi har två kandidatprogram: Journalistik och digitala medier och Journalistik med samhällsstudier. Dessutom erbjuder vi en ettårig utbildning: Journalistik för akademiker – för studenter som redan har en kandidatexamen i ett annat ämne. Du kan dessutom läsa våra andra fristående kurser så som Journalistik A, Journalistik B och Journalistik C.

På avancerad nivå har vi ett ettårigt internationellt magisterprogram i Journalistik – International Master's Programme in Journalism, med studenter från hela världen. Du kan även söka vår forskarutbildning i journalistik.

Vår forskning
Något som är speciellt med forskarna i journalistik vid Södertörns högskola är deras mångvetenskapliga bakgrund. Här finns forskare som har disputerat i journalistik, men även ämnen såsom medieteknik, idéhistoria, etnologi med flera. Denna blandning av kompetenser bidrar till en innovativ och dynamisk forskningsmiljö, med möjlighet att ta sig an spännande mångvetenskapliga forskningsprojekt. Samtliga forskare bidrar även med sin kompetens i utbildningen, eftersom de undervisar i journalistikkurser på samtliga nivåer. Läs mer om vår forskning.

Kontakt

Journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

journalistik@sh .se
Collage av två studenter samt bild från redigeringsprogram och en mikrofon

"Man blir multikompetent"

Studenterna Erik Windolf och Sharzad Rahmani berättar om vad det var som lockade dem att söka en utbildning i journalistik på Södertörns högskola.

Projekt

Fler projekt