Student

Journalistik

Journalistikämnet vid Södertörns högskola har sedan starten strävat efter en nära anknytning till journalistbranschen. Detta betyder att de forskande lärare som är verksamma i ämnet oftast har en egen bakgrund inom journalistyrket och ett intresse för forskning om yrkesutövning, redaktionella processer och journalistikens utveckling.

Något som är speciellt med forskarna i journalistik vid Södertörns högskola är deras mångvetenskapliga bakgrund. Utöver de som har disputerat i ämnet journalistik, finns även forskare som har disputerat i medieteknik, datavetenskap, idéhistoria, svenska språket, etnografi, och medie- och kommunikationsvetenskap. Denna blandning av kompetenser bidrar till en innovativ och dynamisk forskningsmiljö, med möjlighet att ta sig an spännande mångvetenskapliga forskningsprojekt. Samtliga forskare bidrar även med sin kompetens i lärmiljön, eftersom de undervisar i journalistikkurser på samtliga nivåer. Läs gärna mer om vår forskning.

Journalistiken på Södertörns högskola har en nära anknytning till branschen både genom möjligheter till praktik och olika projektarbeten. Dessutom bjuder vi ofta in yrkesverksamma journalister att föreläsa på högskolan. Mycket av den journalistiska forskningen sker i samverkan med det omgivande samhället.

Kontakt

Journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

journalistik@sh.se

Publikationer

Fler publikationer

Projekt

Fler projekt