Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Kombinera dina akademiska studier med journalistiska färdigheter

Kurs

Journalistik för akademiker

60 hp

Höst

100%

Campus

Har du en redan akademisk examen och vill tillämpa dina kunskaper inom journalistik? Genom kursen Journalistik för akademiker tränas du både i att arbeta som allmänreporter och med journalistik inom ditt akademiska område. Du får användning av dina tidigare kunskaper och utvecklar praktiska färdigheter inom ett brett journalistiskt fält.

Observera att du förutom att anmäla dig via antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska anmäla dig direkt till institutionen senast den 30 april. Se mer under ”Vad ingår?”.

Möt två tidigare studenter Alexandra & Nellie

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med journalistik med ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt Efter kursen har du utvecklat journalistiska kunskaper och förmågor som du kan kombinera med dina tidigare erfarenheter. Du har fått träning i att arbeta som allmänreporter, och du kan med fördel specialisera dig på journalistiskt arbete inom ditt kompetensområde. Efter kursen kan du söka kursen Journalistisk praktik , för att få praktiskt erfarenhet av journalistiskt arbete på en redaktion. Journalistiska studier på Södertörns högskola ger dig både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som du har nytta av i arbetslivet. Du kommer ha bred kompetens inom såväl traditionella som digitala medier, och kunskaper att göra utförlig research som du sedan förmedlar genom olika typer av medier. Att studera journalistik ger dig möjlighet att få utlopp för din kreativitet, samtidigt som det balanseras med ett kritiskt förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, både idag och i framtiden. Med studier inom journalistik i ryggen kan du arbeta med alla former av journalistiskt arbete, både som frilansare eller anställd, på olika typer av företag och organisationer som arbetar med medier och kommunikation. Exempel på arbetsplatser är tidningar, tv-hus och nyhetsredaktioner. Under studierna kommer du också ha skaffat dig bred kunskap om vårt samhälle, samt ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt till omgivningen. Du får möta människor i olika delar av samhället och få erfarenheter av olika områden i vårt samhälle. Du kan även välja att kombinera studier i journalistik med ett annat ämne, som till exempel religionsvetenskap, etnologi eller statsvetenskap, och på så sätt skaffa dig spetskompetens. Läs om ämnets forskning
Använd din kompetens i journalistiskt arbete Under kursen behandlas journalistikens arbetsmetoder som nyhetsvärdering, källkritik, medierätt, etik, redaktionellt arbete samt mediernas betydelse i samhället. Du får träna din förmåga i att söka, tolka och värdera information samt bearbeta och presentera resultatet i olika medieformer. Du får testa på olika journalistiska arbetsmetoder och arbeta i en realistisk redaktionsmiljö. Det innebär att du får arbeta i både webbaserade och traditionella medier som dagspress, tidskrifter, radio och tv. Kursen tränar dig för arbetet som allmänreporter. Stor vikt läggs vid researchmetoder och gestaltning av materialet. Du får använda din kompetens från dina tidigare studier och yrkeslivet. Terminsöversikt window.svDocReady(function ready() { var collapse = Soleil.Collapsible.create({ parentSelector: '#svid10_34d9e96416970a52c2a16aff', headerSelector: '#svid10_34d9e96416970a52c2a16aff .sh-expandable__header', contentSelector: '#svid10_34d9e96416970a52c2a16aff .sh-expandable > .sv-decoration-content', activeClass: 'sh-expandable--expanded', time: 150 }); var button = $svjq(''); $svjq('#svid10_34d9e96416970a52c2a16aff .sh-expandable > .sv-decoration-content').append(button); button.click(function () { collapse.toggle(); }); if (!Soleil.Utils.isOnline()) { collapse.show(); } }); Introduktion till journalistik • Journalistik- och mediehistoria • Mediemarknad-mediestruktur • Nyhetsvärdering och källkritik • InDesign och foto • Intervjuövning och mediespråk • Genrer, referat, notis och ingress Journalistikens arbetsmetoder • Medierätt • Yttrande- och tryckfrihet • Offentlighetsprincipen • Upphovsrätt, spelreglerna och personresearch • Ämneskunskaper om kommun och riksnivå • Skriva kommun- och riksartikel • Riksdag-regering-departement-partier-EU: hur ser det ut? Nyhetsjournalistik • Redigering, bildhantering och nyhetswebb • Att skriva för webben • Redaktionsövning med kommunwebb • Redaktionsövning med allmän nyhetswebb • Ämneskunskaper om kriminal- och ekonomijournalistik • Skriva artiklar om ekonomi, arbetsmarknad och krim • Rättsjournalistik: ”gripen-anhållen-häktad” • Ekonomi och näringsliv: var och hur hittar man material? Berättande journalistik • Reportage och opinionsartikel, recension, debattartikel • Nyhetsfoto och textanalys • Argumentationsanalys: hur benar man ut argumenten? Radio • Två veckors radiokurs Kortpraktik • Kortpraktik utanför Stockholm eller på specialredaktion TV och källkritik • Fyra veckors TV-kurs • Seminarieuppgiften ”Faktakollen” Tidskrift • Nyhetsgrafik • Bild- och upphovsrätt • Datorstött grävande • Magasins- och dagspresslayout • Tidskrift av typen ”Nyhetsfeature” • Marknads- och publikundersökning Individuellt projekt • Fördjupande ”minigräv” t ex inom ditt akademiska fält i valfritt medieformat • Egen research presenteras på metodseminarium Arbetssätt Kursen omfattar 60 högskolepoäng vilket innebär två terminers studier på heltid. Ansökan Urvalet till kursen grundas på resultat från ett antagningsprov som sker på plats på Södertörns högskola. Antagningsprovet bestå av två delar: Ett referatprov där man får lyssna på ca 10 minuters radioinslag. Sen har man 60 minuter på sig att koka ner detta till ett referat på ca 1 500 tecken . Ett mindre kunskapstest med frågor typ ”vad är det kemiska tecknet för järn?” Och – ”räkna upp länderna runt Östersjön. Räkna medsols och börja med Sverige” Antagningsprov sker lördagen den 30 maj, anmälan sker till journalistik@sh.se Observera att du dels ska söka till kursen genom antagning.se och dels anmäla dig till antagningsprovet på journalistik@sh.se . Eftersom alla har en akademisk examen blir det en viss utbildningsnivå i gruppen. Sen är kursen väldigt praktisk, och man samarbetar mycket med varandra. Vilken utbildning man har sedan tidigare spelar inte så stor roll. Lisa Björklund, master i fri konst från Kungl. Konsthögskolan. Student – Journalistik för akademiker
Teoretisk mediekunskap och användbara journalistiska verktyg Denna ettåriga kurs vänder sig till dig som redan har en akademisk examen och som vill komplettera den med en praktiskt inriktad journalistutbildning. Kursen behandlar journalistikens arbetsmetoder som nyhetsvärdering, källkritik, medierätt, etik, redaktionellt arbete samt mediernas betydelse i samhället. Du tränar förmågan att söka, tolka och värdera information samt bearbeta och presentera resultatet i olika medieformer. Du arbetar både i webbaserade medier och i traditionella medier som dagspress, tidskrifter, radio och TV. Arbetet sker i en realistisk redaktionsmiljö för flerkanalspublicering. Stor vikt läggs vid researchmetoder och gestaltning av materialet. Du får möjlighet att använda din kompetens från tidigare utbildning och yrkesliv och du får träning i att arbeta som allmänreporter. Efter kursen har du möjlighet att söka en termins praktik på en redaktion. Journalistik är ett tvärvetenskapligt ämne med fokus på medier och kommunikation. Inom ämnet varvas praktiska och teoretiska moment. De praktiska momenten innefattar skrivande, fotografering, filmning, radioinspelning och webbproduktion. De teoretiska delarna utgörs av studier om mediernas roll i samhället, medieetik, research och fördjupade samhällsstudier. Både ämnet journalistik och yrkestiteln är starkt kopplat till flera aktuella samhällsfrågor och är en viktig del av vår demokrati. Under dina journalistiska studier får du lära dig bevaka rättegångar, diskutera etik, utföra research om aktuella samhällsfrågor, utrikesbevakning, skriva reportage, göra radioprogram och mycket mer. Du får även utlopp för din språkliga och utforskande kreativitet, och tillsammans med kritiska förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, skapar du en god balans och bred grund för framtida arbete. Studier i journalistik passar dig som har ett stort samhällsengagemang, vill reflektera kritiskt kring vår samhälle och vill arbeta med antingen traditionella eller digitala medier. Genom ett samarbete mellan den journalistiska och medietekniska avdelningen på Södertörns högskola sammanförs studier i journalistik och medietekniska verktyg. Jag ville ut och göra på riktigt, inte läsa teorier om vad som är journalistik. Jag ville utforska själv. Genom att göra. Och det har jag fått här på Södertörns högskola. Det har varit en övervägande del göra, snarare än att läsa kurslitteratur. Erika Wallin, tidigare kandidatexamen i statsvetenskap. Student – Journalistik för akademiker