Varför ämnet?

Teoretisk mediekunskap och användbara journalistiska verktyg

Denna ettåriga kurs vänder sig till dig som redan har en akademisk examen och som vill komplettera den med en praktiskt inriktad journalistutbildning.

Kursen behandlar journalistikens arbetsmetoder som nyhetsvärdering, källkritik, medierätt, etik, redaktionellt arbete samt mediernas betydelse i samhället. Du tränar förmågan att söka, tolka och värdera information samt bearbeta och presentera resultatet i olika medieformer. Du arbetar både i webbaserade medier och i traditionella medier som dagspress, tidskrifter, radio och TV.

Arbetet sker i en realistisk redaktionsmiljö för flerkanalspublicering. Stor vikt läggs vid researchmetoder och gestaltning av materialet. Du får möjlighet att använda din kompetens från tidigare utbildning och yrkesliv och du får träning i att arbeta som allmänreporter. Efter kursen har du möjlighet att söka en termins praktik på en redaktion.

Journalistik är ett tvärvetenskapligt ämne med fokus på medier och kommunikation. Inom ämnet varvas praktiska och teoretiska moment. De praktiska momenten innefattar skrivande, fotografering, filmning, radioinspelning och webbproduktion. De teoretiska delarna utgörs av studier om mediernas roll i samhället, medieetik, research och fördjupade samhällsstudier.

Både ämnet journalistik och yrkestiteln är starkt kopplat till flera aktuella samhällsfrågor och är en viktig del av vår demokrati. Under dina journalistiska studier får du lära dig bevaka rättegångar, diskutera etik, utföra research om aktuella samhällsfrågor, utrikesbevakning, skriva reportage, göra radioprogram och mycket mer. Du får även utlopp för din språkliga och utforskande kreativitet, och tillsammans med kritiska förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, skapar du en god balans och bred grund för framtida arbete.

Studier i journalistik passar dig som har ett stort samhällsengagemang, vill reflektera kritiskt kring vår samhälle och vill arbeta med antingen traditionella eller digitala medier. Genom ett samarbete mellan den journalistiska och medietekniska avdelningen på Södertörns högskola sammanförs studier i journalistik och medietekniska verktyg.