Varför ämnet?

Teoretisk mediekunskap och användbara journalistiska verktyg

Denna ettåriga kurs vänder sig till dig som redan har en akademisk examen och som vill komplettera den med en praktiskt inriktad journalistutbildning.

Kursen behandlar journalistikens arbetsmetoder som nyhetsvärdering, källkritik, medierätt, etik, redaktionellt arbete samt mediernas betydelse i samhället. Du tränar förmågan att söka, tolka och värdera information samt bearbeta och presentera resultatet i olika medieformer. Du arbetar både i webbaserade medier och i traditionella medier som dagspress, tidskrifter, radio och TV.

Arbetet sker i en realistisk redaktionsmiljö för flerkanalspublicering. Stor vikt läggs vid researchmetoder och gestaltning av materialet. Du får möjlighet att använda din kompetens från tidigare utbildning och yrkesliv och du får träning i att arbeta som allmänreporter. Efter kursen har du möjlighet att söka en termins praktik på en redaktion.

Journalistik är ett tvärvetenskapligt ämne med fokus på medier och kommunikation. Inom ämnet varvas praktiska och teoretiska moment. De praktiska momenten innefattar skrivande, fotografering, filmning, radioinspelning och webbproduktion. De teoretiska delarna utgörs av studier om mediernas roll i samhället, medieetik, research och fördjupade samhällsstudier.

Både ämnet journalistik och yrkestiteln är starkt kopplat till flera aktuella samhällsfrågor och är en viktig del av vår demokrati. Under dina journalistiska studier får du lära dig bevaka rättegångar, diskutera etik, utföra research om aktuella samhällsfrågor, utrikesbevakning, skriva reportage, göra radioprogram och mycket mer. Du får även utlopp för din språkliga och utforskande kreativitet, och tillsammans med kritiska förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, skapar du en god balans och bred grund för framtida arbete.

Studier i journalistik passar dig som har ett stort samhällsengagemang, vill reflektera kritiskt kring vår samhälle och vill arbeta med antingen traditionella eller digitala medier. Genom ett samarbete mellan den journalistiska och medietekniska avdelningen på Södertörns högskola sammanförs studier i journalistik och medietekniska verktyg.

Erika Wallin har ett gediget samhällsintresse och funderade därför länge på att studera journalistik. Hon kände sig lockad till Journalistik för akademiker eftersom hon hört att kursen har många praktiska element, till skillnad från hennes tidigare examen i statsvetenskap som mest var teoretisk.

En snabb och praktisk kurs

– Jag ville ut och göra på riktigt, inte läsa teorier om vad som är journalistik. Jag ville utforska själv. Genom att göra. Och det har jag fått här på Södertörns högskola. Det har varit en övervägande del göra, snarare än att läsa kurslitteratur.

När hon dessutom hörde om kursens format med ett års studier, istället för flera år som på den vanliga journalistutbildningen, var valet enkelt. Men det är viktigt att förstå att det är mycket som ska hinnas med på ett år och att tempot är uppskruvat – en intensiv kurs på många sätt. Erika jobbade tidigare som kommunikatör och i det arbetet skrev hon texter som hon beskriver som informerande och opersonliga. Det kändes därför utmanande när hon som journaliststudent skulle skriva reportage.

– Det var bland det läskigaste, att få leka med orden. Att få vara kreativ. Jag känner att jag fått arbeta med text på ett sätt som för mig är helt nytt. Det har brutit ner många lager i hur jag är som skribent och jag har blivit friare i att skriva flera olika typer av texter. Det känns spännande och lustfyllt, säger hon.

Stor variation bland kursmomenten

Kursen är varierad och Erika beskriver den som en buffé där hon fått prova på många olika former, alltifrån kortare nyhetstexter till längre reportage och radio. Hon hade inte kunnat föreställa sig att det kunde vara så roligt med just radio. Framför ljudprogrammet försvann tid och rum där hon satt och klippte och redigerade ljudklipp. Därför vill hon göra sitt examensarbete som radioreportage. Examensarbetet ger tillfälle till sju veckors fördjupning och att få arbeta i den form man tyckt varit roligast under året.

”Ett av de roligaste akademiska sammanhangen”

En av de största anledningarna till att välja Journalistik för akademiker är att kurskamraterna har olika erfarenheter och kompetens.

– Det är sällsynt med en så varierad grupp. Man lär sig lika mycket av sina kurskamrater som av kursen. De är en otrolig tillgång i den här utbildningen. Det inte ofta man sitter med en förskollärare, en konstnär och en doktor i ekologisk ekonomi. Man ska välja Journalistik för akademiker för att bli en bättre skribent, men framförallt så är det här en av de roligaste akademiska sammanhangen man kan hamna i eftersom det är så spänstiga diskussioner.

Text: Tor Jonsson

Jag ville ut och göra på riktigt, inte läsa teorier om vad som är journalistik. Jag ville utforska själv. Genom att göra. Och det har jag fått här på Södertörns högskola. Det har varit en övervägande del göra, snarare än att läsa kurslitteratur.

Erika Wallin, tidigare kandidatexamen i statsvetenskap.

Erika Wallin, tidigare kandidatexamen i statsvetenskap.

Student – Journalistik för akademiker