Din framtid!

Arbeta med journalistik med ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt

Efter kursen har du utvecklat journalistiska kunskaper och förmågor som du kan kombinera med dina tidigare erfarenheter. Du har fått träning i att arbeta som allmänreporter, och du kan med fördel specialisera dig på journalistiskt arbete inom ditt kompetensområde.

Efter kursen kan du söka kursen Journalistisk praktik, för att få praktiskt erfarenhet av journalistiskt arbete på en redaktion.

Journalistiska studier på Södertörns högskola ger dig både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som du har nytta av i arbetslivet. Du kommer ha bred kompetens inom såväl traditionella som digitala medier, och kunskaper att göra utförlig research som du sedan förmedlar genom olika typer av medier. Att studera journalistik ger dig möjlighet att få utlopp för din kreativitet, samtidigt som det balanseras med ett kritiskt förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, både idag och i framtiden.

Med studier inom journalistik i ryggen kan du arbeta med alla former av journalistiskt arbete, både som frilansare eller anställd, på olika typer av företag och organisationer som arbetar med medier och kommunikation. Exempel på arbetsplatser är tidningar, tv-hus och nyhetsredationer.

Under studierna kommer du också ha skaffat dig bred kunskap om vårt samhälle, samt ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt till omgivningen. Du får möta människor i olika delar av samhället och få erfarenheter av olika områden i vårt samhälle. Du kan även välja att kombinera studier i journalistik med ett annat ämne, som till exempel religionsvetenskap, etnologi eller statsvetenskap, och på så sätt skaffa dig spetskompetens.