Vad ingår?

Använd din kompetens i journalistiskt arbete

Under kursen behandlas journalistikens arbetsmetoder som nyhetsvärdering, källkritik, medierätt, etik, redaktionellt arbete samt mediernas betydelse i samhället. Du får träna din förmåga i att söka, tolka och värdera information samt bearbeta och presentera resultatet i olika medieformer.

Du får testa på olika journalistiska arbetsmetoder och arbeta i en realistisk redaktionsmiljö. Det innebär att du får arbeta i både webbaserade och traditionella medier som dagspress, tidskrifter, radio och tv.

Kursen tränar dig för arbetet som allmänreporter. Stor vikt läggs vid researchmetoder och gestaltning av materialet. Du får använda din kompetens från dina tidigare studier och yrkeslivet.

Termin 1

Introduktion till journalistik

• Journalistik- och mediehistoria

• Mediemarknad-mediestruktur

• Nyhetsvärdering och källkritik

• InDesign och foto

• Intervjuövning och mediespråk

• Genrer, referat, notis och ingress

Journalistikens arbetsmetoder

• Medierätt

• Yttrande- och tryckfrihet

• Offentlighetsprincipen

• Upphovsrätt, spelreglerna och personresearch

• Ämneskunskaper om kommun och riksnivå

• Skriva kommun- och riksartikel

• Riksdag-regering-departement-partier-EU: hur ser det ut?

Nyhetsjournalistik

• Redigering, bildhantering och nyhetswebb

• Att skriva för webben

• Redaktionsövning med kommunwebb

• Redaktionsövning med allmän nyhetswebb

• Ämneskunskaper om kriminal- och ekonomijournalistik

• Skriva artiklar om ekonomi, arbetsmarknad och krim

• Rättsjournalistik: ”gripen-anhållen-häktad”

• Ekonomi och näringsliv: var och hur hittar man material?

Berättande journalistik

• Reportage och opinionsartikel, recension, debattartikel

• Nyhetsfoto och textanalys

• Argumentationsanalys: hur benar man ut argumenten?

Termin 2

Radio

• Två veckors radiokurs

Kortpraktik

• Kortpraktik utanför Stockholm eller på specialredaktion

TV och källkritik

• Fyra veckors TV-kurs

• Seminarieuppgiften ”Faktakollen”

Tidskrift

• Nyhetsgrafik

• Bild- och upphovsrätt

• Datorstött grävande

• Magasins- och dagspresslayout

• Tidskrift av typen ”Nyhetsfeature”

• Marknads- och publikundersökning

Individuellt projekt

• Fördjupande ”minigräv” t ex inom ditt akademiska fält i valfritt medieformat

• Egen research presenteras på metodseminarium

Arbetssätt

Kursen omfattar 60 högskolepoäng vilket innebär två terminers studier på heltid på Södertörns högskola.

Lisa Björklund läser andra terminen på kursen Journalistik för akademiker. Hon gick den första terminen hösten 2011, och har sedan dess drivit eget företag och jobbat. Men nu är hon tillbaka på Södertörns högskola för att gå klart utbildningen och göra journalistisk praktik.

Hög utbildningsnivå i gruppen

– Både den här klassen och den förra tycker jag har haft väldigt fin sammanhållning. Den förra klassen har jag kontakt med fortfarande, och det är ändå nio år sedan vi pluggade tillsammans. Vi följer och hjälper varandra, tipsar om olika jobb eller föreläsningar.

För att vara behörig till kursen Journalistik för akademiker (JAK) behöver man ha en kandidatexamen sedan tidigare. Lisa Björklund har en master i fri konst från Kungl. Konsthögskolan. De andra i klassen har olika bakgrunder.

– Eftersom alla har en akademisk examen blir det en viss utbildningsnivå i gruppen. Sen är kursen väldigt praktisk, och man samarbetar mycket med varandra. Vilken utbildning man har sedan tidigare spelar inte så stor roll.

Vill jobba med radio

I somras jobbade Lisa Björklund som reporter på Blekinge Läns tidning, där flera från hennes förra JAK-klass har fått anställning. Framöver vill hon gärna jobba med radio och söker därför praktik på bland annat Sveriges Radio inför den valfria praktikterminen i höst. Hon tycker att kursen erbjuder möjligheten att prova många olika former av journalistik.

– Utbildningen är bredare än jag hade trott, jag tror inte att det är något som inte funnits med. JAK är ganska komprimerad, och går fortare än den treåriga journalistutbildningen. Vissa delar hinner man bara känna på, och man kan inte fördjupa sig inom allt.

Kursen avslutas med ett längre individuellt projekt. Flera av delkurserna går också att anpassa utifrån vad man själv har för utbildning eller intressen.

– Man kan jobba vidare på vissa teman. På radiokursen gjorde jag ett reportage från robotutställningen på Tekniska museet, och sen har jag fortsatt med temat artificiell intelligens på olika sätt. På tidskriftskursen skrev jag till exempel om självkörande bilar och bussar.

Vilka tycker du ska söka till JAK?

– Man ska ha ett samhällsintresse, och intresse för människor! Sen är det helt klart en yrkesinriktad utbildning, så man ska vilja jobba med journalistik.

– Det är nog bra att vara helt fokuserad på utbildningen och inte tro att man hinner med att jobba samtidigt. Kursen är definitivt på heltid!

Text: Felix Lundin

Eftersom alla har en akademisk examen blir det en viss utbildningsnivå i gruppen. Sen är kursen väldigt praktisk, och man samarbetar mycket med varandra. Vilken utbildning man har sedan tidigare spelar inte så stor roll.

Lisa Björklund, master i fri konst från Kungl. Konsthögskolan.

Lisa Björklund, master i fri konst från Kungl. Konsthögskolan.

Student – Journalistik för akademiker