Vad ingår?

Använd din kompetens i journalistiskt arbete

Under kursen behandlas journalistikens arbetsmetoder som nyhetsvärdering, källkritik, medierätt, etik, redaktionellt arbete samt mediernas betydelse i samhället. Du får träna din förmåga i att söka, tolka och värdera information samt bearbeta och presentera resultatet i olika medieformer.

Du får testa på olika journalistiska arbetsmetoder och arbeta i en realistisk redaktionsmiljö. Det innebär att du får arbeta i både webbaserade och traditionella medier som dagspress, tidskrifter, radio och tv.

Kursen tränar dig för arbetet som allmänreporter. Stor vikt läggs vid researchmetoder och gestaltning av materialet. Du får använda din kompetens från dina tidigare studier och yrkeslivet.

Termin 1

Introduktion till journalistik

• Journalistik- och mediehistoria

• Mediemarknad-mediestruktur

• Nyhetsvärdering och källkritik

• InDesign och foto

• Intervjuövning och mediespråk

• Genrer, referat, notis och ingress

Journalistikens arbetsmetoder

• Medierätt

• Yttrande- och tryckfrihet

• Offentlighetsprincipen

• Upphovsrätt, spelreglerna och personresearch

• Ämneskunskaper om kommun och riksnivå

• Skriva kommun- och riksartikel

• Riksdag-regering-departement-partier-EU: hur ser det ut?

Nyhetsjournalistik

• Redigering, bildhantering och nyhetswebb

• Att skriva för webben

• Redaktionsövning med kommunwebb

• Redaktionsövning med allmän nyhetswebb

• Ämneskunskaper om kriminal- och ekonomijournalistik

• Skriva artiklar om ekonomi, arbetsmarknad och krim

• Rättsjournalistik: ”gripen-anhållen-häktad”

• Ekonomi och näringsliv: var och hur hittar man material?

Berättande journalistik

• Reportage och opinionsartikel, recension, debattartikel

• Nyhetsfoto och textanalys

• Argumentationsanalys: hur benar man ut argumenten?

Termin 2

Radio

• Två veckors radiokurs

Kortpraktik

• Kortpraktik utanför Stockholm eller på specialredaktion

TV och källkritik

• Fyra veckors TV-kurs

• Seminarieuppgiften ”Faktakollen”

Tidskrift

• Nyhetsgrafik

• Bild- och upphovsrätt

• Datorstött grävande

• Magasins- och dagspresslayout

• Tidskrift av typen ”Nyhetsfeature”

• Marknads- och publikundersökning

Individuellt projekt

• Fördjupande ”minigräv” t ex inom ditt akademiska fält i valfritt medieformat

• Egen research presenteras på metodseminarium

Arbetssätt

Kursen omfattar 60 högskolepoäng vilket innebär två terminers studier på heltid.

Ansökan

Urvalet till kursen grundas på resultat från ett antagningsprov som sker på plats på Södertörns högskola. Antagningsprovet bestå av två delar:

  • Ett referatprov där man får lyssna på ca 10 minuters radioinslag. Sen har man 60 minuter på sig att koka ner detta till ett referat på ca 1 500 tecken .
  • Ett mindre kunskapstest med frågor typ ”vad är det kemiska tecknet för järn?” Och – ”räkna upp länderna runt Östersjön. Räkna medsols och börja med Sverige”

Vi återkommer med ett datum för antagningsprov VT2020.

Observera att du dels ska söka till kursen genom antagning.se och dels anmäla dig till antagningsprovet på journalistik@sh.se.