Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet journalistik. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare: Malin Picha Edwardsson

Vill du nå administrationen på Journalistik, kontaktar du oss via; journalistik@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Cecilia Aare

Cecilia Aare

Lektor

Jag undervisar främst om berättande och skrivande. 2021 disputerade jag med en avhandling om berättarteknik i reportage. Jag har också skrivit läroboken Det tidlösa reportaget.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME353

Walid Al-Saqaf

Walid Al-Saqaf

Docent

Lektor

Journalistik, medieteknik och internet studier med fokus på data journalistik, digital verifiering, faktagranskning, desinformation, blockchain

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME324

Carl-Oscar Alsén

Carl-Oscar Alsén

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333B

Christoph Andersson

Christoph Andersson

Adjunkt

Lärare i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME329

Kajsa Andersö

Kajsa Andersö

Adjungerad lärare

Undervisar i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Emil Annetorp

Emil Annetorp

Adjunkt

Adjunkt i journalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME328

Ester Appelgren

Ester Appelgren

Docent

Prefekt

Lektor

Docent i Journalistik och doktor i Medieteknik. Arbetar mitt sista år (5 av 6 år) som prefekt på NMT och kommer därefter tillbaka till avdelningen för Journalistik på ISV.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD342C

Jolin Boldt

Jolin Boldt

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

Sarah Eklund

Sarah Eklund

Utbildningsadministratör

Administration på ämnet Journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME345

Elin Gardeström

Elin Gardeström

Lektor

Jag är lektor i journalistik och programansvarig för ett av journalistikens program - Journalistik med samhällsstudier - som har åtta olika fördjupningsämnen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME326

Albert Hjalmers

Albert Hjalmers

Amanuens, undervisning

Amanuens

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD371

My Häggbom

My Häggbom

Adjunkt

Journalistik för tv, rörlig bild och ljud

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Urban Larssen

Urban Larssen

Lektor

Forskning om bl a fake news, cross-border journalism, media and human trafficking. Undervisning C-nivå (kursansvarig), D-nivå "Journalism and International Conflict".

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME351

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Milda Malling

Milda Malling

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

Gunnar Nygren

Gunnar Nygren

Professor

Jag arbetar med forskning mest, ofta om lokaljournalistik eller om faktakoll och källor i journalistiken. I undervisningen har jag föreläsningar på A-kursen och uppsatshandledning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Malin Picha Edwardsson

Malin Picha Edwardsson

Fil dr

Lektor

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare, samt lärare och forskare i journalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME348

Hanna Sofia Rehnberg

Hanna Sofia Rehnberg

Fil dr

Lektor

Jag är språkforskare.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Kristina Riegert

Kristina Riegert

Professor

Globalisering, komparativ journalistik, krigs-och krisrapportering, politicotainment, kulturell medborgarskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

Sanna Volny

Sanna Volny

Adjunkt

Jag undervisar i journalistik och digitala medier, bland annat datajournalistik, webbpublicering, foto och layout.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME346

Liudmila Voronova

Liudmila Voronova

Docent

Lektor

Jag är programansvarig för det internationella magisterprogrammet i journalistik. Jag undervisar på både grund- och avancerad nivå och forskar om bl a fotografi och utbildning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME347

Maria Zuiderveld

Maria Zuiderveld

Lektor

Lärare och forskare i journalistik. Programsamordnare för Journalistik med samhällsstudier.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME351

Jan Örnéus

Jan Örnéus

Adjunkt

Jag undervisar framför allt om mediernas roll i samhället. Det handlar till exempel om mediemarknad och mediehistora. Jag ansvarar även för kursen Journalistik för akademiker.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME349