Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet journalistik. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Avdelningsföreståndare: Peter Dobers
Ämnessamordnare: Maria Zuiderveld

Vill du nå administrationen på Journalistik, kontaktar du oss via; journalistik@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Cecilia Aare

Cecilia Aare

Lektor

Jag undervisar om berättande och skrivande. 2023 utkom min senaste bok, om svenska sociala reportage. Jag disputerade 2021 och har också skrivit läroboken Det tidlösa reportaget.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME353

Walid Al-Saqaf

Walid Al-Saqaf

Docent

Lektor

Journalistik, medieteknik och internet studier med fokus på data journalistik, digital verifiering, faktagranskning, desinformation, blockchain

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME324

Carl-Oscar Alsén

Carl-Oscar Alsén

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333B

Christoph Andersson

Christoph Andersson

Adjunkt

Lärare i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME329

Kajsa Andersö

Kajsa Andersö

Adjungerad lärare

Undervisar i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Emil Annetorp

Emil Annetorp

Adjunkt

Adjunkt i journalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME328

Ester Appelgren

Ester Appelgren

Docent

Prefekt

Lektor

Docent i Journalistik och doktor i Medieteknik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME436

Victoria Colesnic

Victoria Colesnic

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME353

Peter Dobers

Peter Dobers

Fil dr

Programsamordnare

Professor

Prof i företagsekonomi. Avdelningsföreståndare Journalistik. Programsamordnare 2-årig master LeadSustain. Rektorsråd samverkan. Var dekan och ordf i Fakultetsnämnden 2016-2022.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME443

Sarah Eklund

Sarah Eklund

Utbildningsadministratör

Administration på ämnet Journalistik och SH Yrkespraktik-kurserna

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME345

Elin Gardeström

Elin Gardeström

Lektor

Jag är lektor i journalistik och programansvarig för ett av journalistikens program - Journalistik med samhällsstudier - som har åtta olika fördjupningsämnen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME326

Albert Hjalmers

Albert Hjalmers

Adjungerad lärare

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME324

My Häggbom

My Häggbom

Adjunkt

Journalistik Journalistik för tv, rörlig bild och ljud

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Maria Mia Karlsvärd

Maria Mia Karlsvärd

Adjungerad lärare

Undervisar om bildjournalistik. Över 30 års praktisk kunskap som bildjournalist och redaktör. Fd ordf i Sveriges pressfotografer, jury Årets Bild och fd ledamot SJF:s YEN.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME324

Urban Larssen

Urban Larssen

Lektor

Forskning om bl a fake news, cross-border journalism, media and human trafficking. Undervisning C-nivå (kursansvarig), D-nivå "Journalism and International Conflict".

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME351

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Adjunkt

Lärare i medieteknik, audivisuell design SH-Medieproduktion | MT-Talks Södertörns högskolebibliotek

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Milda Malling

Milda Malling

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

Gunnar Nygren

Gunnar Nygren

Professor

Jag arbetar med forskning mest, ofta om lokaljournalistik eller om faktakoll och källor i journalistiken. I undervisningen har jag föreläsningar på A-kursen och uppsatshandledning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Malin Picha Edwardsson

Malin Picha Edwardsson

Fil dr

Lektor

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare, samt lärare och forskare i journalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME348

Kristina Riegert

Kristina Riegert

Professor

Globalisering, komparativ journalistik, krigs-och krisrapportering, politicotainment, kulturell medborgarskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

Shamima Shah

Shamima Shah

Ekonom

Budgetekonom

Ekonomiavdelningen

MA889

Sanna Volny

Sanna Volny

Adjunkt

Jag undervisar i journalistik och digitala medier, bland annat datajournalistik, webbpublicering, foto och layout.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME346

Liudmila Voronova

Liudmila Voronova

Docent

Lektor

Jag undervisar på både grund- och avancerad nivå och forskar om bl a fotografi. Jag är också studierektor för forskarutbildningsområdet PESO

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME347

Erika Walukiewicz

Erika Walukiewicz

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME325

Maria Zuiderveld

Maria Zuiderveld

Lektor

Lärare och forskare i journalistik. Programsamordnare för Journalistik med samhällsstudier.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME329

Jan Örnéus

Jan Örnéus

Adjunkt

Jag undervisar framför allt om mediernas roll i samhället. Det handlar till exempel om mediemarknad och mediehistora. Jag ansvarar även för kursen Journalistik för akademiker.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME349