Samverkan

Juridikens samverkan utmärks med sin internationella anknytning.

Juridiken deltar i olika uppdragsutbildningar, såsom i Snabbspåret för samhällsvetare och Snabbspåret för socialt arbete.

Gästföreläsningar med praktiserande jurister och representanter från svenska myndigheter och organisationer utgör ett återkommande inslag på våra kurser. Genom ett samarbete med Stockholms intensivsvenska för akademiker (SIFA, Stockholms stad), kommer även nyanlända jurister som gästföreläsare på våra kurser varje år. Därutöver bjuder vi in gästföreläsare och forskare från andra länder som till exempel Frankrike, Marocko och Sydafrika.

Vi har även Erasmus-avtal för lärarutbyte med Universitetet i Sofia, Universitetet Pantheon-Sorbonne i Paris, och i Lille.