Student

Juridik

Juridiken vid Södertörns högskola utmärker sig med de två profilerade huvudområdena offentlig rätt och affärsrätt. De båda huvudområdena har tyngdpunkt på Europarättens påverkan på svensk rätt och företagandet i Sverige. Den offentligrättsliga profilen har funnits med sedan högskolan upprättades år 1996.

Hösten 2024 startar ett nytt kandidatprogram i juridik med inriktning mot offentlig rätt och affärsrätt. Programmet vänder sig till dig som vill läsa juridik och få en unik juridisk utbildning. Efter tre års studier får du en kandidatexamen i antingen i offentlig rätt eller affärsrätt.

Med utbildningen får du en bred juridisk kompetens och en specialiserad juridisk kunskap som behövs för att arbeta med företagande och entreprenörskap. Du får den kunskap och de verktyg som krävs för att lösa komplexa affärsjuridiska frågor. Programmet ger dig också en inblick i, och kunskap om handläggning och beslutfattande vid myndigheter och kommuner.

Offentlig rätt

Utöver kandidatprogrammet i juridik med inriktning mot offentlig rätt och affärsrätt erbjuder vi också en kandidatutbildning i offentlig rätt på 90 högskolepoäng som kan läsas inom ramen för olika kandidatprogram, Europaprogrammet, IMER-programmet och Förvaltningsprogrammet – offentlig organisation och ledning eller som fristående kurser.

Därutöver har vi även två magisterprogram på 60 högskolepoäng: Magisterprogram i Europarättsliga studier, som kan läses såväl på svenska som på engelska, och Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen.

Utbildningarna på såväl kandidat- som magisternivå är tänkta att förbereda för ett yrkesliv som anställd inom den offentliga förvaltningen, eller inom privat sektor med omfattande myndighetskontakter.

Affärsrätt

De affärsjuridiska kurserna förmedlar specialiserade kunskaper som behövs för att hantera rättsliga frågor i samband med entreprenörskap, inte minst inom ramen för affärsbeslut.

Vi har ett brett kursutbud som kan läsas såväl som fristående kurser som inom ramen för företagsekonomiska program [hyperlänk även här till företagsekonomiska program/hemsida]. Kurserna attraherar inte bara studenter som är intresserade av en renodlad juridisk utbildning utan även studenter som läser andra ämnen och som vill skaffa sig viss juridisk kunskap.

Kontakt

Juridik

Institutionen för samhällsvetenskaper

juridik@sh.se

Möt en alumn

Shirin Henare Pettersson, läste Europaprogrammet inriktning offentlig rätt mellan 2003 och 2006. Idag arbetar hon som ansvarig för en mottagningsenhet vid Migrationsverket.