Student

Juridik

Juridiken vid Södertörns högskola utmärker sig med de två profilerade huvudområdena offentlig rätt och affärsrätt. De båda huvudområdena har tyngdpunkt på Europarättens påverkan på svensk rätt och företagandet i Sverige.

Kurserna i offentlig rätt fokuserar på regelverket gällande statens villkor på företagandet, och detta utifrån myndighetsperspektiv. Kursutbudet i affärsrätt behandlar däremot de komplexa entreprenörskapsfrågorna utifrån den enskildes perspektiv. På så sätt kompletterar kursutbuden i offentlig rätt och affärsrätt varandra.

Offentlig rätt

Den offentligrättsliga profilen har funnits med sedan högskolan upprättades år 1996. Vi har en kandidatutbildning i offentlig rätt på 90 högskolepoäng som kan läsas inom ramen för olika kandidatprogram eller som fristående kurser.

Därutöver har vi även två magisterprogram på 60 högskolepoäng: Magisterprogram i Europarättsliga studier, som kan läses såväl på svenska som på engelska, och Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen.

Utbildningarna på såväl kandidat- som magisternivå är tänkta att förbereda för ett yrkesliv som anställd inom den offentliga förvaltningen, eller inom privat sektor med omfattande myndighetskontakter.

Affärsrätt

De affärsjuridiska kurserna förmedlar specialiserade kunskaper som behövs för att hantera rättsliga frågor i samband med entreprenörskap, inte minst inom ramen för affärsbeslut.

Vi har ett brett kursutbud som kan läsas såväl som fristående kurser som inom ramen för företagsekonomiska program. Kurserna attraherar inte bara studenter som är intresserade av en renodlad juridisk utbildning utan även studenter som läser andra ämnen och som vill skaffa sig viss juridisk kunskap.

Kontakt

Juridik

Institutionen för samhällsvetenskaper

juridik@sh.se

Möt en alumn

Shirin Henare Pettersson, läste Europaprogrammet inriktning offentlig rätt mellan 2003 och 2006. Idag arbetar hon som ansvarig för en mottagningsenhet vid Migrationsverket.