Jordglob och studenter

Arbeta med globala frågor, utomlands eller i Sverige

Program

Europaprogrammet

Vill du vara med och påverka Europas framtid? Europaprogrammets internationella profil ger dig kunskaper i såväl Europas historia och kultur som miljö, hållbarhet, juridik och politik. Du förankrar dessa kunskaper genom studier i ett valbart huvudområde – etnologi, offentlig rätt, religionsvetenskap, miljövetenskap eller statsvetenskap. Programmets sista termin ger dig möjlighet att utöka dina kunskaper med exempelvis en utlandstermin eller praktik.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bred kompetens för vidare studier eller internationellt arbete Efter utbildningen har du en styrka i att du har goda Europa- och ämneskunskaper och har tränat upp en god analytisk förmåga. Du har under programmets tid haft möjlighet att utveckla din förmåga att reflektera och se hur kunskap blir till, sprids, används och förmedlas utifrån olika bakgrunder. En egenskap du har nytta av i flera olika yrkesområden. Efter utbildningen får du en filosofie kandidatexamen i ditt valda huvudområde. Du kan söka jobb inom Europa, till exempel på politiska institutioner och myndigheter eller, om du är intresserad av en akademisk karriär, även söka vidare till studier på masternivå. Vad gör tidigare studenter nu? Våra tidigare studenter från programmet arbetar idag inom flera olika yrken och branscher. Inom regering och kommun arbetar tidigare studenter bland annat som handläggare, departementssekreterare, kansliråd på Regeringskansliet, som pressekreterare för Riksdagen, för migrationsverket, Riksrevisionen, Stockholms tingsrätt, försäkringskassan, kriminalvården och flera andra spännande myndigheter och kommuner. Vi har även flera studenter som idag arbetar internationellt på arbetsplatser som EU-kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i Belgien samt EF Foundation. Våra tidigare studenter återfinns även på NGOs (non-governmental organisations) som Röda korset, Migrant Resource Centre och Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Andra har hittat arbete inom utbildningssektorn som föredragande för länsrätten, tjänsteman för Nordiska museet, på Kungliga slottet och som lärare på ett flertal olika skolor. Många hittas även inom den privata sektorn. Där arbetar tidigare studenter bland annat på Cisco System, General Motors, Handelsbanken Finans, EDB Business Partner AB, Nordea Bank, Handelsbanken, Mäklarsamfundet och många fler. Läs en intervju med en alumn från Europaprogrammet med inriktning etnologi. Efter mina studier på masternivå fick jag möjlighet att via en PR-byrå arbeta med Världsnaturfonden, WWF, i Myanmar med syftet att få upp förnybar energi på agendan. Veronica Sällemark Alumn – Europaprogrammet, inriktning mot statsvetenskap
Grundläggande kunskaper om Europa och EU ur flera perspektiv Under programmet får du grundliga kunskaper om Europa, EU och det valbara huvudområde du väljer. Under det gemensamma introduktionsåret får du läsa kurser i sex olika ämnen, vilket ger en djup förståelse för Europas historia och kultur samt dess geografi, politik och juridik. Du får till exempel kunskaper om hur Europa har vuxit fram och dess utveckling på 1900-talet. Du får även lära dig om EU:s roll i arbetet kring mänskliga rättigheter, migration, hållbarhet och internationellt samarbete. Även ämnen som vilka föreställningar det finns om europeiska och nationella identiteter samt migranternas roll i EU och Europa över tid diskuteras. Basåret ger dig därmed en utmärkt grund för dina fortsatta, mer specialiserade studier kring Europas nu- och framtid.  Efter introduktionsåret läser du tre terminer av det ämne du har valt. Detta innebär att du läser A-, B- och C-kursen i antingen etnologi, offentlig rätt, religionsvetenskap, miljövetenskap eller statsvetenskap. Under dessa tre terminer kan Europaperspektivet skilja sig mellan ämnena. Termin 1 Fyra ämnesspecifika kurser om vardera 7,5 hp som ger kunskaper om centrala frågeställningar inom Europas geografi, historia och religioner. Termin 2 Fyra ämnesspecifika kurser om vardera 7,5 hp som ger kunskaper om centrala frågeställningar inom Europas och EU:s juridik, etnologi, politik och hållbar utveckling. Termin 3 A-kurs i ditt valda huvudområde Termin 4 B-kurs i ditt valda huvudområde Termin 5 C-kurs i ditt valda huvudområde Termin 6 Du får välja mellan en utlandstermin, studier i Engelska (eller annat europeiskt språk), kursen Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete, eller kvalificerad yrkespraktik med samhällsvetenskaplig inriktning. Arbetssätt Utbildningen innehåller cirka tio lärarledda timmar i veckan, resten av tiden studerar du på egen hand. Detta sker enligt lärarens anvisningar. Det kan exempelvis handla om kurslitteratur, förberedelser för seminarier, samt inlämningar. Egna studier kan ske både på egen hand eller i mindre arbetsgrupper. Du förväntas vara på högskolan under den lärarledda tiden och arbeta aktivt 40 timmar i veckan. Den lärarledda undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, grupparbeten och presentationer. Examinationer sker mest i form av hemtentor och salstentor. Programmet innehåller en valbar praktiktermin, studiebesök och gästföreläsningar. Det finns även möjlighet att göra en utlandstermin under programmets sjätte termin. Två kurser under introduktionsåret ges på engelska.
Internationellt inriktad utbildning med breda arbetsmöjligheter efter examen Europaprogrammet är en internationellt inriktad utbildning där du får möjlighet att skapa dig fördjupad kunskap inom ett av följande områden – etnologi, offentlig rätt, religionsvetenskap, miljövetenskap eller statsvetenskap. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av Europa- och globaliseringsfrågor och vill ha breda arbetsmöjligheter efter examen. Under utbildningen diskuterar vi aktuella teman som till exempel relationer och politiska frågor mellan Sverige, EU och övriga Europa. Genom att studera historiska lösningar och problem får du lära dig verktyg för lösningar på dagens samhällsproblem. Programmet utgår från att studenterna kommer från olika studiemiljöer. Genom att ta upp våra olika bakgrunder under en del seminarier kan vi studera hur vår bakgrund och uppväxt har influerat vårt tänkande och agerande. Samtidigt arbetar vi aktivt mot rasism och främlingsfientlighet, och för jämställdhet samt lika villkor för alla studenter och lärare. Med FN:s 17 hållbarhetsmål som utgångspunkt fokuserar vi på hur EU och dess medlemsländer kan främja inkludering, jämlikhet och jämställdhet som en given del av Europas framtid. Under programmets sista termin har du möjlighet att bland annat välja en utlandstermin eller praktik. Europaprogrammet med inriktning mot statsvetenskap gav mig en väldigt god förståelse för hur världen hänger ihop. Jag tror att anledningen till att utbildningen håller en så hög kvalitet är att den fokuserar på fungerande hållbara lösningar och aktuella samhällsfrågor som till exempel inkluderande samhällen, EU-frågor och nationalstaten. Utbildningen innehåller dessutom inslag från många olika ämnesområden, något som ger studenter möjlighet att förstå vad de verkligen vill fördjupa sig i. Veronica Sällemark Alumn – Europaprogrammet med inriktning statsvetenskap