Grupp studenter med ballonger i olika färg och form.

Arbeta för allas lika rättigheter i dagens mångkulturella samhälle

Program

Internationell migration och etniska relationer (IMER)

Vill du arbeta för allas lika rättighet att bli inkluderade i samhället? IMER-programmet ger dig kunskap om internationell migration och etniska relationer. Du får också spetskompetens inom en vald inriktning – etnologi, historia, offentlig rätt, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap. Kombinationen ger dig dubbla styrkor på arbetsmarknaden.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Dubbla styrkor på arbetsmarknaden och flera yrkesmöjligheter Frågor om etniska relationer och mångfald kommer vara lika viktiga och relevanta i framtiden som de är idag. IMER-programmet ger dig två tydliga styrkor på arbetsmarknaden. Både kunskap om internationell migration och etniska relationer samt spetskompetens i ditt valda huvudområde. Programmet öppnar upp för flera yrkesmöjligheter inom flera branscher. Om du är intresserad av ett arbete som mångfaldshandläggare eller av ett arbete som behandlar liknande integrationsfrågor är programmets IMER-del en styrka. Utifrån ditt valda huvudområde kan du arbeta med mer uppenbara yrken som jurist, etnolog, religionsvetare, sociolog, statsvetare eller historiker. Vanliga arbetsplatser bland tidigare studenter är på myndigheter som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kommuner, Polismyndigheten eller på Tullverket. Genom studierna har du inte bara utvecklat verktyg att arbeta med frågor kopplat till internationell migration och etniska relationer. Du har även utvecklat din förmåga att kritiskt analysera dagens situation och se dagens mångkulturella samhälle med nya ögon.
Programspecifika kunskaper och spetskompetens i ditt valda huvudområde Under IMER-programmets första år läser du två programspecifika terminer. Under första terminen läser du delkurser som berör bland annat den politik som har förts när det gäller invandrare och ursprungsbefolkningar i Sverige. Samtidigt får du en introduktion till grundläggande begrepp och teorier i koppling till IMER-frågor. Du får kunskap om de största utomeuropeiska minoriteterna i Sverige och får möta företrädare för minoritetsorganisationer. Under den andra terminen läser du fyra delkurser som ger dig grundläggande kunskap om bland annat Sveriges rättssystem, förvaltning och politik. Efter det första programspecifika året läser du tre terminer inom ditt valda huvudområde: etnologi, historia, offentlig rätt, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap. Den sista terminen har en stark koppling till arbetsmarknaden. Vilket innebär tio veckor kvalificerad utredningsmetodik och tio veckors projektarbete eller praktik. Termin 1 Etniska relationer – interkulturell kompetens Termin 2 Etniska relationer – politik, offentlig rätt och migration Termin 3 A-kurs i ditt valda huvudområde Termin 4 B-kurs i ditt valda huvudområde Termin 5 C-kurs i ditt valda huvudområde Termin 6 Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete eller praktik Arbetssätt Programmet innebär heltidsstudier och du förväntas vara på högskolan cirka fyra dagar i veckan. Den vanligaste undervisningsformen är föreläsningar och seminarier, du examineras genom salstentamen och hemtentamen. Du studerar tillsammans med 50 andra studenter.
Vill du se möjligheter och arbeta med utmaningar i dagens mångkulturella samhälle? Programmet Internationell migration och etniska relationer (IMER) omfattar två delar i en unik kombination. Du får bred kunskap om en mängd aspekter som berör minoriteter, migration och integration. Dessutom får du kompetens inom ett vald huvudområde: etnologi, historia, offentlig rätt, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap. Programmet ger dig insikt i ämnen som exempelvis hur politik har förts i koppling till invandrare och ursprungsbefolkning, hur svensk förvaltning är organiserad, migrationens utveckling i Sverige och Europa, det svenska och det internationella rättssystemet, men även migrationens flera ansikten i Sverige och resten av Europa. Mycket av innehållet är relaterat till FN’s 17 globala mål. Du får diskutera viktiga frågor om bland annat diskriminering av flickor och kvinnor samt allas rätt att bli inkluderade i samhället oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, religion eller annan förutsättning. IMER-programmets kombination förbereder dig för arbete med viktiga frågor inom ditt valda huvudområde.