Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Din framtid!

Dubbla styrkor på arbetsmarknaden och flera yrkesmöjligheter

Frågor om etniska relationer och mångfald kommer vara lika viktiga och relevanta i framtiden som de är idag. IMER-programmet ger dig två tydliga styrkor på arbetsmarknaden. Både kunskap om internationell migration och etniska relationer samt spetskompetens i ditt valda huvudområde. Programmet öppnar upp för flera yrkesmöjligheter inom flera branscher.a

Om du är intresserad av ett arbete som mångfaldshandläggare eller av ett arbete som behandlar liknande integrationsfrågor är programmets IMER-del en styrka. Utifrån ditt valda huvudområde kan du arbeta med mer uppenbara yrken som jurist, etnolog, religionsvetare, sociolog, statsvetare eller historiker.

Vanliga arbetsplatser bland tidigare studenter är på myndigheter som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kommuner, Polismyndigheten eller på Tullverket.

Genom studierna har du inte bara utvecklat verktyg att arbeta med frågor kopplat till internationell migration och etniska relationer. Du har även utvecklat din förmåga att kritiskt analysera dagens situation och se dagens mångkulturella samhälle med nya ögon.