Utbildning

Juridiken vid Södertörns högskola har ett brett kursutbud som kan läsas såväl som fristående kurser som inom ramarna för olika kandidat- och magisterprogram.

Kandidatutbildning - Offentlig rätt

För att ta ut en kandidatexamen i offentlig rätt kan du läsa kurserna som ingår i kandidatutbudet på 90 hp:

A-nivå

  • EU, den svenska staten och företagandets villkor, 30 hp

B-nivå

  • Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter (MR), 15 hp
  • Rättsstat och offentlig rätt (ROR), 15 hp

C-nivå

  • Komparativ offentlig rätt, (KOR), 30 hp

Kandidatutbudet det kan även läses med kursen Europa, staten och den offentliga rätten (60 hp) och Komparativ offentlig rätt (30 hp).

Magisterprogram i Europarättsliga studier 60 hp

Kurser som ingår i programmet:

Termin 1

  • Principerna om god förvaltning i EU 15 hp
  • God förvaltning i EU och den nationella praktiken 15 hp

Termin 2

Magisteruppsats 30 hp

Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen, 60 hp

Termin 1

  • Mänskliga rättigheter och den offentliga verksamheten, 7,5 hp
  • Äganderätten och de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, 7,5 hp
  • Icke-diskriminering, 7,5 hp
  • Rätten till personlig frihet och rätten till privat- och familjeliv, 7,5 hp

Termin 2

Magisteruppsats, 30 högskolepoäng.