Studera juridiken inom transport- och handelsrelaterade områden

Kurs

Transportjuridik

7.5 hp

Vår

100%

Campus

På kursen lär du dig om relevanta transport- och handelsrättsliga regler som styr relationen mellan transportföretag, transportförmedlare och varuägare. Det studerar såväl försäkrings-, terminal- och transportförmedlingsrätt som avtalsrätten inom transportområdet och andelsrättsliga regler avseende avtal och köp.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Ökad kunskap om transportbranschen och dess regelverk Efter avslutad kurs har du grundläggande kunskap om transportbranschen med specialisering och profilering på transportjuridiska frågor. Möjligheten finns att kunna bistå med ärenden som berör transporträtt och dess regelverk. Affärsrätt på Södertörns högskola ger dig specialiserad juridisk kunskap om entreprenörskaps- och innovationsfrågor. Du har efter studier förståelse för det regelverk som gäller för företagande i Sverige och EU. Med kunskaper i affärsrätt kan du arbeta inom både privat och offentlig sektor. Affärsrättsliga kunskaper är väldigt användbart för dig som vill bli egenföretagare eller arbeta på stora företag. Du har specialiserade juridiska kunskaper som krävs för de mångsidiga och komplexa entreprenörskapsfrågorna. Du har även kunskap om Europarätt, och i synnerhet om EU-rätt, som gynnar dig som vill arbeta i globala företagsverksamheter i Sverige och internationellt. Läs om ämnets forskning
Verktyg att hantera och värdera frågor inom transporträtt Kursen attraherar både dig som är intresserad av en renodlad juridisk utbildning men också du som läser andra ämnen och vill skaffa sig viss kunskap om svensk och internationell rätt av betydelse för transportverksamheter. Kursen förmedlar kunskaper, som har stark anknytning till företagandet och arbetsmarknaden i Sverige och EU. Arbetssätt Kursen har cirka sex till åtta lärarledda timmar i veckan där du förväntas vara på högskolan. De vanligaste undervisningsformerna är föreläsningar och seminarium. Varje termin består gruppen av cirka 45 studenter. Du examineras genom skriftlig tentamen, presentationer, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier.
Lär dig grunderna om transporträttsliga avtal På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Affärsrätt. Affärsrätten är ett profilerat juridiskt område som fokuserar på entreprenörskapsfrågorna. Affärsrätt är för dig som vill ha specialiserade juridiska kunskaper som krävs för de mångsidiga och komplexa juridiska frågor som behöver hanteras inom många affärsområden inte mist inom ramen för affärsbeslut. Du får kunskaper som knyter an till aktuella samhällsfrågor som till exempel företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Studier i Europarätten utgör ett nödvändigt inslag i undervisningen, inte mist på grund av att företagandet är ett kärnområde inom EU-samarbete. Du får kunskap om frågor som: Hur sluter jag ett avtal? Hur ansöker jag om bygglov och andra tillstånd? Vilka rättigheter har jag som företagare eller som arbetstagare?