Vad ingår?

Verktyg att hantera och värdera frågor inom transporträtt

Kursen attraherar både dig som är intresserad av en renodlad juridisk utbildning men också du som läser andra ämnen och vill skaffa sig viss kunskap om svensk och internationell rätt av betydelse för transportverksamheter. Kursen förmedlar kunskaper, som har stark anknytning till företagandet och arbetsmarknaden i Sverige och EU.

Arbetssätt

Kursen har cirka sex till åtta lärarledda timmar i veckan där du förväntas vara på högskolan. De vanligaste undervisningsformerna är föreläsningar och seminarium. Varje termin består gruppen av cirka 45 studenter.

Du examineras genom skriftlig tentamen, presentationer, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier.