Din framtid!

Ökad kunskap om transportbranschen och dess regelverk

Efter avslutad kurs har du grundläggande kunskap om transportbranschen med specialisering och profilering på transportjuridiska frågor. Möjligheten finns att kunna bistå med ärenden som berör transporträtt och dess regelverk.

Affärsrätt på Södertörns högskola ger dig specialiserad juridisk kunskap om entreprenörskaps- och innovationsfrågor. Du har efter studier förståelse för det regelverk som gäller för företagande i Sverige och EU.

Med kunskaper i affärsrätt kan du arbeta inom både privat och offentlig sektor. Affärsrättsliga kunskaper är väldigt användbart för dig som vill bli egenföretagare eller arbeta på stora företag.

Du har specialiserade juridiska kunskaper som krävs för de mångsidiga och komplexa entreprenörskapsfrågorna. Du har även kunskap om Europarätt, och i synnerhet om EU-rätt, som gynnar dig som vill arbeta i globala företagsverksamheter i Sverige och internationellt.