Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet juridik. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Maya Seltén

Administration: juridik@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Monirul Azam

Monirul Azam

Lektor

Jag är universitetslektor i juridik. Jag undervisar och forskar i både civilrätt och offentlig rätt med särskilt fokus på immaterialrätt, EU-rätt, IT-rätt, och miljörätt.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Gordana Gardovic

Gordana Gardovic

Adjungerad lärare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME118

Patricia Jonason

Patricia Jonason

Docent

Lektor

Jag är docent i offentlig rätt. Jag undervisar och forskar i offentlig rätt, med speciellt fokus på privatliv, offentlighet och principen om god förvaltning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME132

Andreas Pettersson

Andreas Pettersson

Lektor

Lektor i juridik med inriktning mot offentlig rätt. Jag arbetar med forskning och undervisning i juridik i framförallt socialrätt, förvaltningsrätt och funktionshinderjuridik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME114

Hans Ramberg

Hans Ramberg

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME118

Carolina Saf

Carolina Saf

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME139

Richard Sannerholm

Richard Sannerholm

Lektor

Lektor i juridik. Undervisar och forskar om rättsstaten och offentlig rätt, ansvarsutkrävande och myndigheters förvaltningskultur.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Maya Seltén

Maya Seltén

Jur dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME134

Anders Wainikka

Anders Wainikka

Adjunkt

Undervisar i juridik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME142