Forskning

Psykologisk forskning är empiriskt orienterad vilket betyder att förståelse skapas genom att systematiskt observera och mäta beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos individer och grupper i olika sammanhang.

Medarbetarna på avdelningen för psykologi är alla aktiva forskare. Forskningen har stor bredd och omfattar såväl psykofysik och klinisk psykologi som beslutsfattande, strategiskt tänkande och kulturella perspektiv. Både grundforskning (till exempel om socialt beslutsfattande och om sömnbeteende) och tillämpad forskning (till exempel om polisarbete, om säkerhet och om buller) pågår på avdelningen.

Tack vare Östersjöstiftelsen har psykologiavdelningen fått möjlighet att göra tvärkulturella analyser av länder i regionen. Ett just nu pågående projekt (Per Henrik Hedberg och Ola Sternäng) jämför individers orienteringar mot strategisk interaktion i Ryssland och Sverige. Tidigare projekt har bland annat jämfört politiska värderingar i Lettland och Sverige.

Forskningsprojekt

  • Sömn och utmattning: I ett samarbete med stiftelsen Stressmottagningen i Stockholm undersöks skillnader mellan lång- och kortsovare bland patienter med utmattningssyndrom.
  • Kulturella orienteringar mot strategisk interaktion: Individuellt beslutsfattande som berör fler personer än den som fattar beslutet, det vill säga där individerna är beroende av varandra, studeras i alla samhällsvetenskaper. I detta projekt utforskas hur individer närmar sig sådana socialt strategiska situationer beroende på vilken kultur (definierat som förstaspråk) de är uppvuxna i.