Student

Psykologi

Hur fungerar vi människor? Vad är det som gör att vi reagerar, tänker och beter oss som vi gör? Psykologi är vetenskapen som intresserar sig för beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos individer och grupper i olika sammanhang

Psykologiämnet är ett stort ämne som inkluderar allt ifrån biologiska, neurologiska, och kognitiva till sociala och kulturella perspektiv. Frågor som ställs är till exempel vilka samband det finns mellan arv och miljö, vilka faktorer som påverkar människans personlighet och hur människor fattar beslut. Här på Södertörns högskola fokuserar psykologiämnet på faktorer och processer som bidrar till människans lärande, utveckling och välbefinnande.

Kontakt

Psykologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

psykologi@sh.se